Portavita Care

Goede samenwerking en geïntegreerde rapportages

De Diabetes module is in nauwe samenwerking met huisartsen, internisten, paramedici, verpleegkundigen en de patiëntenvereniging DVN tot stand gekomen en gebaseerd op de richtlijnen van de NDF.

Casefinding, Benchmarking, InEen rapportages

Het draaien van rapportages voor InEen en de NHG-accreditatie kan met één druk op de knop.

Door middel van kwaliteitsoverzichten die de zorggroep klaarzet, kunt u monitoren hoe uw praktijk scoort op kwaliteit. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf op een eenvoudige manier zoekopdrachten op te stellen om inzicht te krijgen in uw patiëntenpopulatie.

Protocollaire zorg

U kunt onder andere een jaarcontrole, tussentijdse controle en voetcontrole, opgesteld volgens de NHG-standaard, vastleggen. Een automatisch waarschuwingssysteem geeft aan wanneer een patiënt weer moet worden opgeroepen. Indicatoren en uitkomsten zijn direct uit Portavita te halen.

Samenwerken en informatie delen

Het samenwerkingsplatform van Portavita biedt meerwaarde wanneer samenwerking met andere zorgverleners van belang is. U kunt consulten aanvragen en patiënten/cliënten verwijzen naar ketenpartners, zoals de diëtist en podotherapeut. Zij krijgen dan beperkte toegang tot hetzelfde patiëntendossier met alle relevante behandelinformatie. Voor de meer complexe zorg is het mogelijk de tweede lijn te betrekken bij de behandeling. Daarnaast bevat Portavita een Multidisciplinair Overleg en het Individueel Zorgplan, waarin de patiënt en de mantelzorger ook een rol kunnen krijgen. Daarnaast worden de resultaten van alle onderzoeken via de OZIS-koppeling in het HIS geregistreerd. Vanzelfsprekend is alle communicatie via Portavita volgens de ISO 27001 en NEN 7510 beveiligd.

Medische gegevens vanuit meerdere systemen

Om goede zorg te bieden is het van belang om toegang te hebben tot alle relevante data van de patiënt. Data vanuit verschillende systemen zoals het HIS, het ZIS en laboratoria, kunnen in Portavita geladen worden. Zo heeft u in één systeem alle data bij elkaar en hoeft u niet dubbel te registreren

Actieve rol voor diabetespatiënt

De patiënt krijgt toegang tot zijn eigen Digitaal Logboek. Hierin kan hij onder andere de afspraken en uitslagen inzien en zijn insuline-toediening bijhouden en doorgeven.

Declaratie

U kunt maandoverzichten maken van het aantal activiteiten per persoon of per organisatie.