Portavita Analytics

Eenvoudige analysetools en persoonlijke dashboards

Met Portavita Analytics kunt u eenvoudig en flexibel cohort-analyse, casefinding en rapportages maken op basis van uw eigen zorgdata. Hiermee is het mogelijk om inhoud te geven aan een populatiegerichte benadering van de zorg. Data kan vanuit diverse zorginformatiesystemen worden ingelezen en geanalyseerd in Portavita Analytics. Dit maakt het mogelijk om het HIS (Huisarts Informatie Systeem) te gebruiken als primaire bron voor analyse en regionale samenwerking. 

Portavita Analytics biedt mogelijkheden voor casefinding, regionale samenwerking, dashboards en standaard rapporten.  

HIS-data

Data vanuit een huisartsinformatiesysteem (HIS) kunnen worden overgenomen in de Portavita Health Hub. Dit maakt het mogelijk om het HIS te gebruiken als primaire bron voor analyse en samenwerking. De HIS-data worden gebruikt in de analyse-omgeving voor rapportages, casefinding en om de volledigheid van de HIS-registratie te toetsen. Daarnaast kan de huisartspraktijk een deel van deze gegevens ter beschikking stellen aan geautoriseerde ketenpartners en de zorggroep.

Casefinding

Portavita Analytics is uitermate geschikt voor casefinding. De gebruiksvriendelijke Patient Explorer binnen Portavita Analytics maakt u dit gemakkelijk met honderden variabelen. Hiermee worden eenvoudig selecties gemaakt om een specifieke groep patiënten te identificeren.  

Regionale samenwerking  

Als zorgverlener heeft u niet altijd de gelegenheid om zoekopdrachten zelf samen te stellen. Met de Patient Explorer kan ook een andere partij casefinding-acties voor u klaarzetten, zoals een zorggroep, de kaderarts of een collega. Deze medewerkers werken daarvoor in een anonieme omgeving zonder identificerende patiëntgegevens te zien.  

Dashboards  

U kunt dashboards raadplegen die overzicht geven van de stand van zaken binnen een bepaalde patiëntenpopulatie. Nieuwe dashboards kunt u eenvoudig maken door widgets uit een bibliotheek te slepen naar een dashboard.  

Standaard rapporten

Een groot aantal standaard rapportages is beschikbaar in pdf en Excel-/csv-formaat.