Ontsluiten van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen

1 juni 2022

Centrale datastore, die is gebaseerd op de open standaard FHIR.

MedMij is de landelijke organisatie die ervoor zorgt dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

MedMij maakt spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. Alle organisaties die aantoonbaar aan deze spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Het label wordt gebruikt op apps, websites of persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's). Staat het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals? Dan weet de gebruiker dat de gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Hiervoor heeft MedMij landelijke afspraken en standaarden vastgelegd. Daarin staat beschreven hoe PGO’s gegevens kunnen ophalen bij zorginformatiesystemen. Voor de structuur van het uitwisselen van gegevens maakt het systeem gebruik van de internationale FHIR-standaard. In deze FHIR-standaard heten de bouwstenen die worden uitgewisseld 'resources’. De zorginformatiesystemen moeten deze resources volgens FHIR-standaard aanbieden om gegevens beschikbaar te stellen aan een PGO.

Portavita heeft samen met CompuGroup Medical een resource server ontwikkeld die het mogelijk maakt om deze FHIR-resources vanuit diverse zorgapplicaties centraal op te slaan en aan te bieden aan PGO’s. De resource server maakt het ook mogelijk om deze gegevens te ontsluiten naar geautoriseerde patiëntenportalen en kan als basis dienen voor nieuwe zorgtoepassingen als data-analyse en populatiemanagement.

Wat betekent het gebruik van PGO’s met MedMij-label door patiënten voor u als zorgverlener? In deze video wordt antwoord gegeven op zes belangrijke vragen: http://youtube.com/watch?v=8QKtgWt-N4A

Gerelateerde artikelen
E-health-oplossingen in verband met COVID-19

Vanwege COVID-19 is er meer behoefte om antistollingspatiënten op afstand te...

Trombosedienst van het Slingeland ziekenhuis volledig over op Portavita

De trombosedienst van het Slingeland Ziekenhuis is volledig over op het ...