Health Management Platform 

Samenwerken loont

Samenwerking

Bij complexe patiënten zijn vaak meerdere organisaties betrokken. Om de zorg vanuit deze organisaties goed op elkaar af te stemmen, is de ondersteuning van een goede ICT-oplossing onmisbaar. Het Portavita Health Management Platform (HMP) stelt u in staat om deze complexe patiënt in uw wijk/regio zorg te bieden in samenwerking met uw collega’s en de patiënt zelf.

Onderzoeken

ok

Al jaren bieden wij voor de bekende behandelingen, zoals Diabetes en Ouderenzorg, vele onderzoeken aan in Portavita.

Het Health Management Platform maakt het mogelijk om gemakkelijk nieuwe onderzoeken, bijvoorbeeld NOAC, toe te voegen. Dit is praktisch als deze niet in uw eigen systeem beschikbaar zijn, of als meerdere ketenpartners betrokkenen zijn bij het onderzoek. De relevante informatie uit een dergelijk onderzoek is beschikbaar voor geautoriseerde betrokkenen binnen het platform.

Multidienst

ok

Het multidienstmodel van Portavita maakt het mogelijk voor twee of meerdere trombosediensten om bepaalde activiteiten centraal uit te voeren. Denk hierbij aan taken zoals de registratie van patiënten, de planning van prikafspraken, de verwerking van INR’s en medische informatie en ook het doseren van de patiënten. De trombosediensten behouden bij het multidienstmodel hun eigen identiteit.

Koppelingen

ok

Voor zorginstellingen heeft het koppelen van systemen om informatie uit te wisselen een belangrijke meerwaarde. Dé technische voorwaarden om dit te doen zijn ICT-standaarden. Portavita levert regelmatig bijdragen aan de ontwikkeling van zorgstandaarden.

Huisartsinformatiesystemen, laboratoriumsystemen en ziekenhuissystemen zijn voorbeelden van systemen die met ons platform zijn gekoppeld. Deze koppelingen maken gebruik van standaarden als HL7v2, OZIS, FHIR en OpenID Connect.

Portavita heeft een Single Sign-On koppeling met de patiëntenplatformen van Curavista en Stichting September. De SSO-koppeling biedt een gebruikersvriendelijke manier om toegang te krijgen tot de toepassingen die in de regio worden gebruikt.

Consultatie

ok

'Kun je even meedenken?' Deze waardevolle vraag is vaak makkelijk gesteld aan een collega binnen de praktijk. Lastiger wordt het als deze collega zich op een andere locatie bevindt of bij een andere organisatie werkt.

Niet met het Health Management Platform van Portavita. Met de consultatie-functionaliteiten is het mogelijk om een vraag te stellen aan uw collega zorgverlener en daarbij een deel van het behandeldossier open te stellen.

Met uw vraagstelling en toegang tot het actuele dossier (natuurlijk rekening houdend met de ingestelde autorisatie), kan uw collega u helpen om tot een optimale behandeling te komen. Het antwoord wordt in Portavita vastgelegd en ook weer naar het HIS gestuurd.

Twee weten immers meer dan één.

Berichtenmodule

ok

Op zoek naar een oplossing om op een veilige en snelle manier over én met patiënten te communiceren? Portavita biedt een gebruiksvriendelijke berichtenmodule waarmee u op een beveiligde manier medische gegevens kunt uitwisselen met uw collega's of met de patiënt. U kunt een bericht opstellen aan een collega binnen uw eigen praktijk, maar ook aan collega's van andere praktijken. Daarbij kunt u de patiënt toevoegen aan het bericht waardoor een collega, die al een behandelrelatie heeft met de desbetreffende patiënt, eenvoudig kan doorklikken naar het digitale dossier.

Daarnaast kunt u via de berichtenmodule met de patiënt communiceren, waarbij de patiënt via zijn eigen Digitaal Logboek de berichten op een makkelijke manier kan lezen en beantwoorden. De patiënt kan ook zelf het initiatief nemen tot een bericht aan zijn zorgverlener. Wanneer de berichten worden gearchiveerd blijven deze beschikbaar.

Multidisciplinair Overleg (MDO)

ok

Bij de behandeling van de kwetsbare (oudere) patiënt zijn meerdere zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken. Om de kwaliteit van zorg te garanderen is een goede onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming tussen de zorgverleners van groot belang. Het Multidisciplinaire Overleg (MDO) is daarvoor een passend instrument.

Portavita biedt een gebruiksvriendelijke module waarin dit MDO overleg digitaal wordt ondersteund.
Voor het organiseren van een MDO kan de beheerder gemakkelijk een datum vastleggen waarna alle betrokken partijen een uitnodiging ontvangen. Alle genodigden kunnen zich individueel goed voorbereiden door de behandelgegevens en overige informatie over de patiënt door te nemen. Ook kunnen de deelnemers alvast vragen en opmerkingen delen, waardoor ze goed voorbereid aan de patiëntbespreking kunnen beginnen. Deelnemers komen hierdoor snel en efficiënt tot afspraken.

De MDO-module is flexibel inzetbaar, dus kan bijvoorbeeld ook worden ingezet voor de medicatiereview. De module is toepasbaar op smartphone of tablet.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?