Certificaten informatiebeveiliging ISO 27001 en NEN 7510 wéér verlengd!

13 juli 2022

Functionaliteiten ten behoeve van antistollingspatiënten die worden behandeld met Vitamine K-antagonisten (VKA) of met DOAC.

Portavita spant zich het hele jaar in om te (blijven) voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarom is het bedrijf sinds mei 2018 gecertificeerd voor ISO 27001 en NEN 7510. ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging, NEN 7510 is een Nederlandse afgeleide hiervan voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Portavita kan u met trots melden dat de certificaten voor beide normen onlangs opnieuw zijn verlengd!

Elk jaar vindt er een (inspectie)audit plaats. In de recente audit van mei 2022, uitgevoerd door DEKRA, is één enkele ‘minor’ geconstateerd. Dit is een kleine onvolkomenheid. Portavita heeft hiervoor een verbeterplan ingediend en dat is door DEKRA geaccepteerd. Daarmee blijven de certificaten geldig tot de volgende audit.

U kunt de certificaten hier vinden:

Gerelateerde artikelen
E-health-oplossingen in verband met COVID-19

Vanwege COVID-19 is er meer behoefte om antistollingspatiënten op afstand te...

Ontsluiten van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen

MedMij is de landelijke organisatie die ervoor zorgt dat iedereen die dat ...