Optimale ondersteuning bij behandelingen

Software en diensten voor trombosediensten

Sinds het beschikbaar komen van de DOAC-medicatie is de behoefte ontstaan om ook deze patiëntengroep te monitoren. Met Portavita Antistolling krijgt u ondersteuning bij zowel de VKA-behandeling als de DOAC-behandeling.

Software voor trombosediensten

Gebruiksvriendelijk systeem 

Diverse oplossingen mogelijk

20+ jaar ervaring

VKA-behandeling

De VKA-behandeling maakt een transitie door van veneus naar POCT, en van een toenemende samenwerking in de keten. Al deze vormen kunnen met behulp van het Health Management Platform worden ondersteund. Tevens is er een beweging om meer digitaal met de patiëntpopulatie te communiceren. Portavita biedt met de patiëntentoegang (de MijnPortavita Antistolling app of het Digitaal Logboek) de mogelijkheid om de patiënt optimaal te betrekken bij zijn of haar behandeling. Onderzoek en ervaring wijzen erop dat hiermee de therapietrouw wordt vergroot en de behandelresultaten verbeteren

DOAC-behandeling

Steeds meer antistollingspatiënten gebruiken DOAC. Het HMP ondersteunt ook de - samenwerking in de - DOAC-behandeling. Momenteel omvat dit het periodiek bijhouden van de CHA2DS2-VASc/HASBLED-score en van de scorelijst Evaluatie DOAC. Zowel antistollingscentra als huisartsen kunnen een DOAC-patiënt aanmelden.

Als u kiest voor het Portavita HMP Antistolling krijgt u onder andere:

  • Een doseeralgoritme gebaseerd op het Beinema-protocol.
  • Een patiëntentoegang (de MijnPortavita app of het Digitaal Logboek), waar uw patiënten zelf hun dossier kunnen inzien, zelfmanagement kunnen uitvoeren en kunnen communiceren met de antistollingbehandelaar.
  • Een zelfregistratiemodule die de patiënt in staat stelt om zijn of haar eigen Portavita-account aan te maken.
  • Een Analytics-omgeving waarin gemakkelijk gebruik kan worden gemaakt van standaard managementrapportages en de mogelijkheid om allerlei KPI’s over de kwaliteit van zorg vorm te geven.
  • Een mogelijkheid om uw patiënten en medewerkers bij te scholen middels een e-learningmodule.
  • Een multidienstmodule. Hiermee kunt u met meerdere trombosediensten een gezamenlijke backoffice inrichten en gemeenschappelijke diensten leveren.
  • De mogelijkheid om middels een FHIR gebaseerde rest-api met externe apps te communiceren.