Ontdek de Portavita Health Hub

Goede keuzes met regionaal datamanagement

Vergrijzing, mondigere patiënten en overheidsbeleid zijn van invloed op het zorgaanbod. Patiënten worden steeds veeleisender, de zorg wordt complexer en de arbeidsmarkt ondertussen steeds uitdagender. Om dan goede keuzes te kunnen maken, is regionaal datamanagement onmisbaar. De verkregen inzichten moeten dan wel zoveel mogelijk terugkomen in de behandeling van de patiënt. Portavita heeft als missie om datamanagement en samenwerking binnen regio’s te ondersteunen. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor gebruikmaken van de Portavita Health Hub.

Ontdek de mogelijkheden

Integratie met het HIS  

Inzichten op praktijk- en regioniveau 

Data uit meerdere bronnen 

Regionale samenwerking

Gebaseerd op open standaarden 

Cloudbased

Wat betekent dit voor u als:

Huisarts

Portavita biedt de mogelijkheid om de data van al uw patiënten vanuit het HIS over te nemen in de Health Hub. Dit zorgt ervoor dat u ook in uw HIS de behandelingen, zoals Diabetes of COPD, kunt registreren.

De huisarts heeft het HIS voor zijn één-op-één verantwoordelijkheid met de patiënt. Aanvullend op het HIS biedt de Health Hub de huisarts(praktijk) ondersteuning bij de regiefunctie van de patiënt in de samenwerking met derden, benchmarking, aanleveren van populatie-informatie en ondersteuning van de patiëntbetrokkenheid. De gegevens uit het HIS kunt u hiervoor gebruiken. Ons systeem zorgt ervoor dat informatie tussen zorgverleners efficiënt en veilig kan worden gedeeld. De huisarts kan hierbij in belangrijke mate zelf zijn of haar keuzes bepalen.

Paramedicus

Wanneer u als diëtist, fysiotherapeut of andere partner in de zorg aangesloten bent bij de regionale zorggroep, krijgt u toegang tot de Health Hub. Hier kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan een MDO, kunt u het IZP inzien en aanvullen, berichten sturen naar andere betrokkenen en krijgt u op basis van uw autorisatie inzicht in relevante informatie van deze patiënt - zoals labuitslagen, medicatie en behandelhistorie. De informatie die voor huisarts en andere ketenpartners van belang is, kunt u vastleggen in het HMP.

VV&T-sector

Werkt u in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg? Dan kan de Health Hub u helpen bij de samenwerking met huisartsen, paramedici, apotheken en het ziekenhuis in de regio. U kunt deelnemen aan een MDO, het IZP inzien en aanvullen, berichten sturen naar andere betrokkenen en krijgt inzicht op basis van uw autorisatie in relevante informatie van deze patiënt - zoals labuitslagen, medicatie en behandelhistorie.

Ziekenhuis

Ook het ziekenhuis kan zijn rol in de regio versterken met de Portavita Health Hub. De internist, longarts, cardioloog en ook andere specialisten binnen het ziekenhuis kunnen gemakkelijk geconsulteerd worden door de huisartsenpraktijk. U krijgt inzicht in de labuitslagen, medicatie, behandelhistorie, het IZP en kunt berichten sturen naar andere betrokkenen. Het is ook mogelijk om een advies uit te brengen.