Portavita Antistolling

Iedereen toegang tot hetzelfde dossier

Portavita Antistolling is ontworpen om één en hetzelfde patiëntdossier te delen met alle ketenpartners die betrokken zijn in de antistollingsbehandeling. Dit betekent dat zowel de patiënt, zorginstelling, thuiszorg, huisarts, apotheek als ziekenhuisspecialist toegang kunnen krijgen tot het dossier. Benadering van het Portavita-dossier gaat via Single Sign-On. Zo kunnen de betrokken ketenpartners direct vanuit het eigen ICT-systeem doorklikken naar het antistollingsdossier in Portavita.  

Sinds het beschikbaar komen van de DOAC-medicatie is de behoefte ontstaan om ook deze behandeling te ondersteunen. Met Portavita Antistolling krijgt u ondersteuning bij zowel de VKA-behandeling als de DOAC-behandeling.

VKA-behandeling  

De VKA-behandeling maakt een transitie door van veneus naar POCT, waarbij er ook sprake is van een verdergaande samenwerking in de keten. Al deze vormen kunnen met behulp van het HMP worden ondersteund. De zorgverlener kan de patiënt optimaal betrekken bij zijn of haar behandeling via de patiëntentoegang van Portavita.  

DOAC-behandeling  

Steeds meer antistollingspatiënten gebruiken DOAC. DOACs zijn Directe Orale AntiCoagulantia ofwel antistollingsmiddelen. Het HMP ondersteunt ook de - samenwerking in de - DOAC-behandeling. Momenteel omvat dit het periodiek bijhouden van de CHA2DS2-VASc/HASBLED-score en van de scorelijst Evaluatie DOAC. Zowel antistollingscentra als huisartsen kunnen een DOAC-patiënt aanmelden.  

Met Portavita Antistolling krijgt u:  

  • Een doseeralgoritme gebaseerd op het Beinema-protocol.
  • Een patiëntentoegang, het Digitaal Logboek, waar uw patiënten zelf hun dossier kunnen inzien en indien gewenst zelfmanagement kunnen uitvoeren.
  • Een zelfregistratiemodule die de patiënt in staat stelt om zijn of haar eigen Portavita-account aan te maken en digitaal te communiceren met de antistollingsbehandelaar.
  • Een mogelijkheid om uw patiënten en medewerkers bij te scholen middels een e-learningmodule.
  • Een multidienstmodule. Hiermee kunt u met meerdere trombosediensten een gezamenlijke backoffice inrichten.