Portavita Health Hub

Drempelloos informatie uitwisselen tussen zorgverleners in de regio

De Portavita Health Hub is een centrale datastore, die is gebaseerd op de open standaard FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). De Portavita Health Hub kan data inlezen vanuit verschillende bronnen en in verschillende formaten. Ook zijn koppelingen beschikbaar om vanuit bronsystemen real-time FHIR-resources aan te leveren. Daarnaast zijn er tools om gestructureerde bestanden om te zetten naar FHIR-resources. 

De data in de Health Hub kan als datastore dienen voor een verscheidenheid aan toepassingen:  

  • Een DVZA voor ontsluiting van zorggegevens naar PGO’s volgens de MedMij-standaard.
  • Ontsluiting van gegevens naar Portavita Analytics of andere analysetools.
  • Een geïntegreerde view op een patiëntendossier samengesteld uit diverse bronnen.
  • Koppelingen naar diverse apps voor bijvoorbeeld medicatietoedieningsregistratie.
  • Een bron voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u meer informatie over PGO’s of MedMij? Raadpleeg dan de volgende bronnen: