Health Management Platform 

E-health, de verbindende kracht bij zelfmanagement

E-health

In lijn met de ambities van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bieden wij de patiënten van zorgverleners die gebruik maken van het Portavita Health Management Platform digitaal ondersteunde zorg (“e-health”). Ons doel is om alle patiënten te laten profiteren van de voordelen die e-health biedt: ze krijgen inzage in hun eigen medische behandeling en kunnen zelf de regie voeren door middel van zelfmanagement. Daarnaast levert e-health een bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten. Meer dan 70.000 patiënten hebben via het Health Management Platform inzicht in hun eigen dossiers en voeren dagelijks zelfmanagement uit.

Patiëntentoegang, Digitaal Logboek

ok

Wij bieden ondersteuning aan chronische patiënten doormiddel van onze patiëntentoegang, het Digitaal Logboek. Deze online toegang geeft inzage in het medische dossier van de zorgverlener. Hierdoor kan de behandeling worden aangevuld met bijvoorbeeld berichten die de patiënt stuurt naar de zorgverlener en meetwaardes die de patiënt doorgeeft. Ook kan de zorgverlener de patiënt op afstand monitoren.

Individueel Zorgplan

ok

Om de betrokkenheid van een patiënt bij zijn behandeling te vergroten kunt u samen een Individueel Zorgplan (IZP) opstellen.

Met het Individueel Zorgplan documenteert de huisartspraktijk de zorgvraag van de patiënt op een gestructureerde wijze. Hierbij stelt u doelen en acties op en vervolgens bepaalt u de prioriteit. U deelt het zorgplan met alle betrokken hulpverleners en de patiënt zelf. Overbodige of ongewenste zorg wordt hiermee tot een minimum teruggebracht. Het is mogelijk het IZP in te zetten voor alle zorgpaden. Vooral met betrekking tot de kwetsbare ouderen met multimorbiditeit is het IZP een nuttig en waardevol hulpmiddel.

Het Individueel Zorgplan van Portavita is gemaakt op basis van de adviezen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG). Categorisatie volgens het SFMPC-principe is mogelijk. Doordat u ook de prioriteiten vastlegt, geeft het overzicht meteen duidelijk weer welk probleem het meest urgent is. Alle betrokken hulpverleners maar ook de patiënt zelf en de mantelzorger krijgen de mogelijkheid het plan te raadplegen en evaluaties bij te werken.

Apps

ok

Gebruikers van antistollingsmedicatie en gebruik maken van de patiëntentoegang van Portavita kunnen gebruik maken van MijnPortavita Antistolling. Als eerste in Nederland biedt Portavita een oplossing aan waarbij de INR-waarde van een INR-meter digitaal wordt doorgestuurd naar het Portavita patiëntendossier bij de trombosedienst. Zelfmeten wordt hierdoor nog eenvoudiger.

De INR-meter maakt via een bluetooth connectie verbinding met de app. Indien nodig kan de patiënt een mededeling invoeren in de app en de waarde en eventuele mededeling doorsturen naar het Health Management Platform van Portavita bij de trombosedienst. Hier wordt de informatie automatisch verwerkt, zo nodig past de trombosedienst de dosering aan. De patiënt kan het nieuwe doseerschema bekijken in de app.

Cees de Graaff, gebruiker van antistollingsmiddelen en voorzitter van de patiëntenorganisatie STIZAN: ”Het voordeel voor mij als gebruiker is dat ik de INR niet meer handmatig hoef in te voeren op mijn pc. Met de Portavita antistollingsapp kan ik heel gemakkelijk mijn dosering invoeren en mijn doseerschema bekijken. De app is gemakkelijk in gebruik en voldoet aan alle behoeften. Dat is heel prettig. Dit geeft mij vrijheid en onafhankelijkheid. Met de app heb ik inzicht in mijn therapie, altijd en overal”.

Berichtenmodule

ok

Op zoek naar een oplossing om op een veilige en snelle manier over én met patiënten te communiceren? Portavita biedt een gebruiksvriendelijke berichtenmodule waarmee u op een beveiligde manier medische gegevens kunt uitwisselen met uw collega's of met de patiënt. U kunt een bericht opstellen aan een collega binnen uw eigen praktijk, maar ook aan collega's van andere praktijken. Daarbij kunt u de patiënt toevoegen aan het bericht waardoor een collega, die al een behandelrelatie heeft met de desbetreffende patiënt, eenvoudig kan doorklikken naar het digitale dossier.

Daarnaast kunt u via de berichtenmodule met de patiënt communiceren, waarbij de patiënt via zijn eigen Digitaal Logboek de berichten op een makkelijke manier kan lezen en beantwoorden. De patiënt kan ook zelf het initiatief nemen tot een bericht aan zijn zorgverlener. Wanneer de berichten worden gearchiveerd blijven deze beschikbaar.

E-learning

ok

Trombosedienst besteden veel tijd aan kennisoverdracht aan patiënten en ketenpartners. Bij de samenwerking met zorginstellingen en thuiszorg dienen de medewerkers van deze organisaties kennis te vergaren over de behandeling en de Point-of-care testing (POCT). En ook patiënten die starten met zelfmeten hebben behoefte aan inzicht over de antistollingsbehandeling en het gebruik van de zelfmeetapparatuur of het doseren.

Met het aanbod van de e-learningcursussen van Portavita bent u als trombosedienst in staat om per patiënt en zorgverlener maatwerk te leveren met het aanbod van een e-learningcursus of een klassikale training.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?