E-health-oplossingen in verband met COVID-19

14 juli 2021

Centrale datastore, die is gebaseerd op de open standaard FHIR.

Vanwege COVID-19 is er meer behoefte om antistollingspatiënten op afstand te bedienen in plaats van een fysiek bezoek aan huis of de zorginstelling. De trombosedienst wil de kwaliteit van de behandeling daarbij blijven garanderen. Dit vereist het implementeren van e-health-oplossingen en Portavita heeft hiervoor de mogelijkheden.

Portavita biedt verschillende e-health-tools om het fysieke bezoek aan patiënten te reduceren. De eerste is het bevorderen van zelfmeten en/of -doseren. Een tweede is het stimuleren van de digitale toegang in het patiëntendossier voor de reguliere patiënten.

Voordelen van deze oplossingen

  • Het verminderen van de belasting en het risico voor de bloedafname-medewerkers.
  • Het verminderen van administratie (digitaal ingevoerde informatie is voor de patiënt direct zichtbaar in het patiëntendossier).
  • Meer betrokkenheid en bewustwording van de patiënt bij de antistollingsbehandeling.

Werkwijze

De trombosedienst verzamelt met behulp van de Analytics in het Portavita Health Management Platform de e-mailadressen van patiënten in een bepaald leeftijdscohort. Vervolgens stuurt de trombosedienst deze e-mailadressen (beveiligd) aan Portavita. Portavita informeert de patiënten namens de trombosedienst (in de bedrijfsstijl van de klant) om ze op deze nieuwe mogelijkheid te wijzen en de patiënt zich te laten inschrijven.

Na inschrijving worden de patiënten benaderd met een definitief aanbod. Portavita biedt tevens de mogelijkheid aan patiënten om zelfstandig een account aan te maken voor de Portavita patiëntentoegang, de zogenaamde zelfregistratie.

Voor de groep zelfmeters wordt een zelfmeet-starterspakket samengesteld: de patiënt ontvangt het zelfmeetapparaat (per post of via een medewerker), krijgt toegang tot Portavita Academy, het e-learningplatform, voor het leren over de antistollingsbehandeling én het instellen van het zelfmeetapparaat. Deels kan de patiënt online ondersteund worden middels videobellen. De eindtoets met patiënt en zorgverlener kan fysiek plaatsvinden.

Wilt u uw patiënten ook meer op afstand bedienen en heeft u interesse in (één van) deze oplossingen? Neem dan contact op.

Gerelateerde artikelen
Ontsluiten van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen

MedMij is de landelijke organisatie die ervoor zorgt dat iedereen die dat ...

Trombosedienst van het Slingeland ziekenhuis volledig over op Portavita

De trombosedienst van het Slingeland Ziekenhuis is volledig over op het ...