Portavita Care

Goede samenwerking en geïntegreerde rapportages

Bij personen met een verhoogd risico op het (opnieuw) krijgen van hart- en vaatziekten is de Cardiovasculair Risicomanagement behandeling van groot belang. De CVRM module van Portavita ondersteunt u in deze behandeling. De patiënt en de zorgverlener kunnen samen het risicoprofiel in kaart brengen, waarna de patiënt beslist met welke risicofactoren hij/zij actief en planmatig aan de slag wil. De module biedt de mogelijkheid om deze plannen gestructureerd in kaart te brengen en de voortgang te bewaken. 

Casefinding, Benchmarking, Ineen rapportages

Met één zoekopdracht kunnen alle patiënten boven water komen die in aanmerking komen voor een interventie. Het draaien van rapportages voor InEen en de NHG-accreditatie kan met één druk op de knop.

Door middel van kwaliteitsoverzichten die de zorggroep voor u klaarzet kunt u monitoren hoe uw praktijk scoort op kwaliteit. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf op een eenvoudige manier zoekopdrachten op te stellen om inzicht te krijgen in uw patiëntenpopulatie.

Protocollaire zorg

U kunt onder andere de jaarcontrole en tussentijdse controle vastleggen opgesteld volgens de NHG-standaard. Een automatisch waarschuwingssysteem geeft aan wanneer een patiënt weer moet worden opgeroepen. Indicatoren en prestaties zijn gemakkelijk uit het systeem te halen. Het systeem geeft automatisch aan of het primaire of secundaire preventie betreft. Risicofactoren worden getoond en een automatische 10-jaarsrisico berekening op ziekte of sterfte door hart- en -vaatziekten is aanwezig.

Samenwerken en informatie delen

Het samenwerkingsplatform van Portavita biedt meerwaarde wanneer samenwerking met andere zorgverleners van belang is. U kunt consults aanvragen bij onder andere cardioloog, internist, neuroloog en patiënten verwijzen naar ketenpartners, zoals de diëtist. Zij krijgen dan beperkte toegang tot hetzelfde patiëntendossier met alle nuttige behandelinformatie. Voor de meer complexe zorg kan de tweede lijn betrokken worden bij de behandeling. Daarnaast kunt u gebruik maken van de module Multidisicplinair Overleg (MDO) en het Individueel Zorgplan waarin ook de patiënt en de mantelzorger een rol kunnen krijgen. Daarnaast worden de resultaten van alle onderzoeken worden via de OZIS-koppeling in het HIS geregistreerd. Vanzelfsprekend is alle communicatie via Portavita volgens de ISO 27001 en NEN 7510 beveiligd.

Medische gegevens vanuit meerdere systemen

Om een goede zorg te kunnen bieden is het van belang om toegang te hebben tot alle relevante data van de patiënt. Data vanuit verschillende systemen zoals het HIS, het ZIS en laboratoria, kunnen in Portavita geladen worden. Zo heeft u in één systeem alle data bij elkaar en hoeft u niet dubbel te registreren.

Actieve rol voor CVRM-patiënt

De patiënt krijgt toegang tot zijn eigen Digitaal Logboek, de patiëntentoegang van Portavita. Hierin kan hij o.a. de afspraken en uitslagen inzien en kan hij bij de gemaakte afspraken aangeven hoe het gaat. Daarnaast kan hij zijn bloeddruk waardes noteren in het logboek.

Declaratie

U kunt maandoverzichten maken van het aantal activiteiten per persoon of per organisatie.