Portavita Care

Goede samenwerking en geïntegreerde rapportages

In geval van de (kwetsbare) oudere patiënt is er vaak sprake van comorbiditeit, multipathologie en polyfarmacie. Hierdoor komt de patiënt al snel in aanraking met verschillende zorgverleners. Om, ondanks deze complexiteit, de juiste zorg te kunnen verlenen is een goede onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming tussen de verschillende zorgverleners, de patiënt en de mantelzorger noodzakelijk. De ouderenzorg module van Portavita ondersteunt u hierin.

Casefinding, Benchmarking, InEen rapportages

Met één zoekopdracht kunnen alle patiënten boven water komen die in aanmerking komen voor een interventie. Het draaien van rapportages voor InEen en de NHG-accreditatie kan met één druk op de knop.

Door middel van kwaliteitsoverzichten die de zorggroep voor u klaarzet kunt u monitoren hoe uw praktijk scoort op kwaliteit. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf op een eenvoudige manier zoekopdrachten op te stellen om inzicht te krijgen in uw patiëntenpopulatie.

Protocollaire zorg

U kunt onder andere het TraZAG, GFI en het Easy-Care onderzoek vastleggen, opgesteld volgens de NHG-standaard. Een automatisch waarschuwingssysteem geeft aan wanneer een patiënt weer moet worden opgeroepen. Indicatoren en prestaties zijn gemakkelijk uit het systeem te halen. De ziektelastmetermeter geeft een visuele weergave van de ziektelast die een patiënt ervaart. Het is een handig hulpmiddel bij het opstellen van de behandeldoelen.

Samenwerken en informatie delen

Het samenwerkingsplatform van Portavita biedt meerwaarde wanneer samenwerking met andere zorgverleners van belang is. U kunt consults aanvragen bij onder andere de internist en geriater en patiënten verwijzen naar ketenpartners, zoals de diëtist en fysiotherapeut. Zij krijgen dan beperkte toegang tot hetzelfde patiëntendossier met alle nuttige behandelinformatie. Voor de meer complexe zorg kan de tweede lijn betrokken worden bij de behandeling. Daarnaast kunt u gebruik maken van de module voor Multidisciplinair Overleg (MDO) waarin ook het medicatie overleg genoteerd kan worden en het Individueel Zorgplan of de Advance Care Planning waarin de patiënt en de mantelzorger een rol kunnen krijgen. Vanzelfsprekend is alle communicatie via Portavita volgens de ISO 27001 en NEN 7510 beveiligd.

Medische gegevens vanuit meerdere systemen

Om een goede zorg te kunnen bieden is het van belang om toegang te hebben tot alle relevante data van de patiënt. Data vanuit verschillende systemen zoals het HIS, het ZIS en laboratoria, kunnen in Portavita geladen worden. Zo heeft u in één systeem alle data bij elkaar en hoeft u niet dubbel te registreren.

Declaratie

U kunt maandoverzichten maken van het aantal activiteiten per persoon of per organisatie.