Risicomedicatie van trombosedienst digitaal beschikbaar

21 april 2022

Functionaliteiten ten behoeve van antistollingspatiënten die worden behandeld met Vitamine K-antagonisten (VKA) of met DOAC.

Risicomedicatie van de trombosedienst is vanaf nu digitaal beschikbaar in Boomerweb. Portavita en Enovation Boomerweb introduceren namelijk een nieuwe dienst: de digitale doseerkaart. Hiermee wordt de samenwerking tussen de trombosedienst en de thuiszorg en zorginstelling geoptimaliseerd. 

Van papier naar digitaal

Patiënten met een antistollingsbehandeling in de thuissituatie en zorginstellingen ontvangen een papieren doseerkaart met de dagdosering. Het beschikbaar hebben van deze doseerkaarten bij de patiënt is een omslachtig en foutgevoelig proces.

Prettiger en efficiënter werken

Portavita en Enovation Boomerweb hebben dit proces gedigitaliseerd. Na het afgeven van een nieuw doseerschema door de trombosedienst wordt de doseerinformatie ingelezen in het elektronisch toedienregistratiesysteem (eTDR) van Boomerweb. De medewerker die de medicatie toedient, heeft hiermee een totaaloverzicht van het medicatiedossier van de patiënt. Dit draagt bij aan prettiger en efficiënter werken, want een separate verwerking van de doseerinformatie is nu niet meer nodig.

Toetsing op AVG-principes

De koppeling is getoetst op de principes van de AVG. Portavita stelt enkel antistollingsinformatie beschikbaar, indien de patiënt in behandeling is in de zorginstelling en geregistreerd in het Boomerweb-eTDR.

Wat zijn uw voordelen?

  • Meer gemak. Totaaloverzicht medicatiedossier.
  • Hogere efficiency. Geen separate verwerking doseerinformatie.
  • Optimale veiligheid. Koppeling getoetst op basis van AVG.
Gerelateerde artikelen
E-health-oplossingen in verband met COVID-19

Vanwege COVID-19 is er meer behoefte om antistollingspatiënten op afstand te...

Ontsluiten van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen

MedMij is de landelijke organisatie die ervoor zorgt dat iedereen die dat ...