MijnPortavita Antistolling App

Snel inzage in eigen antistollingsgegevens

Wilt u ook uw patiënten meer betrekken bij hun behandeling, veilig digitaal communiceren en uw bedrijfsprocessen efficiënter inrichten?

De MijnPortavita app is hiervoor dé oplossing.

De MijnPortavita app ondersteunt onder andere:

  • het aantal in te nemen tabletten voor vandaag
  • de volgende prikdatum
  • het volledige doseerschema
  • het verloop van de INR-waardes
  • de belangrijkste medische gegevens
  • de berichten van de trombosedienst
  • de contactgegevens van de trombosedienst

In een volgende versie van de app kan de patiënt ook gegevens invoeren, zoals een INR waarde of een mededeling en direct de ingenomen tabletten afvinken.

Impressum