MijnPortavita Antistolling App

Snel inzage in eigen antistollingsgegevens

Wilt u ook uw patiënten meer betrekken bij hun behandeling, veilig digitaal communiceren en uw bedrijfsprocessen efficiënter inrichten?

De MijnPortavita app is hiervoor dé oplossing.

De MijnPortavita app ondersteunt onder andere:

  • het aantal in te nemen tabletten voor vandaag
  • de volgende prikdatum
  • het volledige doseerschema
  • het verloop van de INR-waardes
  • de belangrijkste medische gegevens
  • de berichten van de trombosedienst
  • de contactgegevens van de trombosedienst

In een volgende versie van de app kan de patiënt ook gegevens invoeren, zoals een INR waarde of een mededeling en direct de ingenomen tabletten afvinken.