Health Management Platform 

Procesoptimalisatie als dienst

Procesoptimalisatie als dienst

De introductie van DOAC's heeft het speelveld van de trombosediensten drastisch veranderd: het aantal VKA-patiënten neemt af en daarmee de inkomsten. Doordat ook de tarieven onder druk staan, wordt samenwerking met andere trombosediensten urgent. Dit heeft geresulteerd in verschillende regionale initiatieven om tot grotere organisatorische eenheden te komen. De veranderingen in de externe wereld werken door in de interne organisatie. Het wordt steeds belangrijker om de werkprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. Elke organisatie heeft echter te maken met een 'legacy', een historie van gegroeide procedures die in het huidige tijdsbestek niet noodzakelijkerwijs de meest efficiënte zijn.

Portavita wil u graag helpen om uw organisatie zo lean en mean in te richten, waarbij het doel is om de organisatie toekomstbestendig te maken. Wij denken dat wij daarvoor de nodige tools in handen hebben:

  • we hebben jarenlange ervaring met het automatiseren van zorgprocessen.
  • we zien in onze bezoeken aan trombosediensten vele voorbeelden van werkprocessen die onderling vaak verschillen

Samen met u lichten we uw organisatie door, zoomen in op de belangrijkste kostencomponenten en onderzoeken nieuwe diensten en samenwerkingsmodellen.

Onderstaande activiteiten zijn onderdeel van deze dienst:

  • Analyse huidige werkprocessen
  • Veldonderzoek
  • Adviesrapport
  • Overleg met klant om bevindingen te bespreken
  • Implementatie met support projectondersteuning en training

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?