Portavita is onderdeel geworden van CompuGroup Medical

5 juli 2021

Bijna twintig jaar na haar oprichting is Portavita onderdeel geworden van CompuGroup Medical (CGM). In 2002 zijn we begonnen met het ondersteunen van zelfmetende patiënten bij hun antistollingsbehandeling via een internetportaal. We waren daarmee de eerste ICT-leverancier in Nederland die het mogelijk maakte dat grote aantallen patiënten toegang kregen tot hun eigen medisch dossier. Dit maakte de weg vrij voor antistollingspatiënten om meer regie over de eigen behandeling te nemen. Samen met klanten en u hebben we dit platform kunnen uitbouwen naar een uitgebreid portfolio om de chronische zorg in de regio te ondersteunen. De laatste jaren hebben we ervaren dat schaalgrootte een voorwaarde is om gewenste innovaties inhoud te geven. Met CompuGroup Medical hebben we een partner gevonden die deze schaalgrootte heeft en waarmee we vol vertrouwen samen met u een nieuwe toekomst instappen. Het eerste gezamenlijke resultaat dat we hebben bereikt, is de ontsluiting van huisartsgegevens voor patiënten via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Hiermee krijgen, twintig jaar na de oprichting, opnieuw grote aantallen patiënten toegang tot hun eigen medisch dossier. Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ons in de afgelopen twintig jaar heeft gegeven. We verheugen ons op de toekomstige samenwerking.

Edo Westerhuis & Evert Jan Hoijtink

 

Wat betekent de overname voor onze klanten?

De zorggroepen en trombosediensten die klant zijn bij Portavita kunnen erop vertrouwen dat de kwalitatieve ondersteuning blijft zoals zij dat van ons gewend zijn. Portavita blijft met het Portavita Health Management Platform ondersteuning bieden aan de samenwerking tussen zorgprofessionals, het analyseren van data en het betrekken van de patiënt. Dit in combinatie met de kennis en de producten van CGM, vergemakkelijkt informatie-uitwisseling tussen de verschillende systemen en daardoor ook tussen de verscheidene zorgprofessionals. Samen zijn Portavita en CGM beter in staat om de behoefte aan een regionale zorg-infrastructuur inhoud te geven. Hieronder leest u wat de kracht is van deze combinatie.

 

De kracht van de combinatie Portavita en CGM

Portavita biedt samen met CGM de basis voor de regionale ICT-ondersteuning. Professionals zijn vrij in de keuze voor hun bronsystemen omdat we op basis van open standaarden, zoals ook door de Nederlandse overheid gekozen, onze systemen realiseren. CGM voegt daar nu de volgende, in Nederland bekende oplossingen aan toe, en ondersteunen we hiermee samen:

 

  • een platform voor regionaal georganiseerde screening, preventie en behandeling van chronische aandoeningen.
  • het delen van informatie ten behoeve van de samenwerking tussen professionals en deze gegevens tevens te gebruiken in de communicatie met de patiëntsystemen gebaseerd op de MedMij-standaarden.
  • het primaire proces van huisartsen (CGM HUISARTS, voorheen Mira, en CGM WEBHIS ZORGDOSSIER).
  • de apothekers met CGM APOTHEEK, huisartsenposten met CGM CALL MANAGER en laboratoria met MOLIS.
  • de trombosediensten, zorggroepen en huisartsenpraktijken met het Portavita Analytics-platform bij het identificeren en monitoren van patiënten met een verhoogd risico op complicaties in uw organisatie/praktijk en regio populatie. Hierbij is ons doel om vanuit de verkregen inzichten de noodzakelijk acties in uw bronsysteem automatisch te kunnen verwerken.
  • een Analytics Dashboard, het helpt u de inzichten per populatie eenvoudig toegankelijk te maken voor de medische eindgebruiker.
  • de communicatie tussen zorgverleners onderling en met de patiënt door OZOverbindzorg.
  • de door de patiënt gerapporteerde uitkomsten en ervaringsonderzoeken met Qualizorg.
  • de zorgverlener met CLICKDOC VIDEOCONSULT, een oplossing om een videoconsult uit te voeren met uw patiënt.
  • de patiënt middels de PGO CGM LIFE.

Eerste resultaat: het ontsluiten van patiëntgegevens naar PGO’s

Het ontsluiten van patiëntgegevens naar PGO’s is het eerste zichtbare resultaat van onze samenwerking. Samen met CGM heeft Portavita het afgelopen jaar gewerkt aan het ontsluiten van data voor Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s). Dit gebeurt via de standaarden die door MedMij zijn opgesteld. Hiervoor worden alle patiëntgegevens, die worden vastgelegd in CGM HUISARTS of CGM WEBHIS ZORGDOSSIER, via de internationale FHIR-standaard continu naar een centrale omgeving gekopieerd. Deze patiëntgegevens worden vervolgens toegankelijk voor de patiënt zelf via PGO's zoals CGM LIFE. In de nabije toekomst gebruiken we deze centrale dataopslag ook voor andere toepassingen zoals business intelligence-ondersteuning van huisartspraktijken, zorggroepen en regio’s.

Gerelateerde artikelen
Ontsluiten van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen

MedMij is de landelijke organisatie die ervoor zorgt dat iedereen die dat ...

Certificaten informatiebeveiliging ISO 27001 en NEN 7510 wéér verlengd!

Portavita spant zich het hele jaar in om te (blijven) voldoen aan de hoogste...