Health Management Platform 

De juiste zorg op de juiste plaats

Behandelingen

Sinds de oprichting in 2002 ontwikkelt Portavita software en diensten ter ondersteuning van de behandeling van Antistolling, Diabetes, COPD, Cardio Vasculair Risico en Ouderenzorg. Hierin is toegang voor de patiënt tot het eigen dossier een belangrijk onderdeel. Een groot aantal trombosediensten en regionale samenwerkingsverbanden in Nederland maakt gebruik van Portavita.

Antistolling

Portavita Antistolling ondersteunt de behandeling van alle antistollingspatiënten en is ontworpen om alle ketenpartners die betrokken zijn in de antistollingsbehandeling met één gedeeld dossier te ondersteunen.

Diabetes

In de preventie en zorg rondom diabetespatiënten is een goede samenwerking tussen verschillende disciplines en de patiënt van groot belang. Daarnaast wilt u inzicht hebben in uw patiëntenpopulatie en daarop inspelen. Het Portavita Health Management Platform ondersteunt u hierin, waarbij het voor de huisarts mogelijk is om in zijn eigen HIS te blijven werken.

Astma/COPD

In de behandeling van COPD is het van belang om de ziektelast van de patiënt te verminderen en longaanvallen (met eventuele opname in het ziekenhuis tot gevolg) te voorkomen. De COPD-module van Portavita ondersteunt u daarin.

CVRM

Bij personen met een verhoogd risico op het (opnieuw) krijgen van hart- en vaatziekten is de Cardiovasculair Risicomanagement behandeling van groot belang. De CVRM module van Portavita ondersteunt u in deze behandeling. De patiënt en de zorgverlener kunnen samen het risicoprofiel in kaart brengen, waarna de patiënt beslist met welke risicofactoren hij/zij actief en planmatig aan de slag wil. De module biedt de mogelijkheid om deze plannen gestructureerd in kaart te brengen en de voortgang te bewaken.

Ouderenzorg

In geval van de (kwetsbare) oudere patiënt is er vaak sprake van comorbiditeit, multipathologie en polyfarmacie. Hierdoor komt de patiënt al snel in aanraking met verschillende zorgverleners. Om, ondanks deze complexiteit, de juiste zorg te kunnen verlenen is een goede onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming tussen de verschillende zorgverleners, de patiënt en de mantelzorger noodzakelijk. De ouderenzorg module van Portavita ondersteunt u hierin.

Uw zorgpad?

Het Health Management Platform is geschikt voor elke multidisciplinaire behandeling.

Multidisciplinaire samenwerking met regie vanuit de huisartspraktijk of van de hoofdbehandelaar is onmisbaar om de hedendaagse uitdagingen van de zorg aan te kunnen. Gebruikersvriendelijke en veilige ICT is hierbij onmisbaar. Naast de bekende chronische behandelingen zoals Antistolling, CVRM, Diabetes, COPD en Ouderenzorg kan Portavita elk gewenst interventie configureren. Hierbij kunt u gebruik maken van bestaande onderzoeken en generieke functionaliteit als het Individueel Zorgplan, consultatie van medisch specialisten, een patiënten dashboard met data uit diverse bronsystemen en diverse mogelijkheden voor verslaglegging.

Is een extra onderzoek of vragenlijst noodzakelijk, dan kan deze op projectbasis worden gerealiseerd door Portavita.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?