Health Management Platform 

Antistollingszorg is meer dan ooit maatwerk

Antistollingszorg

Het Portavita Health Management Platform Antistolling (HMP) biedt functionaliteiten aan ten behoeve van antistollingspatiënten die worden behandeld met Vitamine K-antagonisten (VKA) of met NOAC.

Portavita Antistolling is ontworpen om één en hetzelfde patiëntdossier met alle ketenpartners die betrokken zijn in de antistollingsbehandeling te delen. Dit betekent dat zowel patiënt, zorginstelling, thuiszorg, huisarts, apotheek als ziekenhuisspecialist toegang kunnen krijgen tot het dossier.

Om het Portavita dossier te benaderen is het ook mogelijk om met behulp van een Single Sign-On direct vanuit het eigen ICT-systeem door te klikken naar het antistollingsdossier in Portavita.

Portavita levert niet alleen software voor antistollingszorg en voor regionale samenwerkingsverbanden. Wij denken ook structureel mee met onze klanten hoe wij hun kunnen helpen in een veranderende zorgwereld.

VKA-behandeling

De VKA-behandeling maakt een transitie door van veneus naar POCT, en van een groeiende samenwerking in de keten. Al deze vormen kunnen met behulp van het Health Management Platform worden ondersteund. De zorgverlener kan de patiënt optimaal betrekken bij zijn of haar behandeling via de patiëntentoegang van Portavita (het Digitaal Logboek of binnenkort de app MijnPortavita Antistolling). Onderzoek en ervaring wijzen erop dat hiermee de therapietrouw wordt vergroot en de behandelresultaten verbeteren.

NOAC-behandeling

Steeds meer antistollingspatiënten gebruiken NOAC. Het HMP ondersteunt ook de – samenwerking in de - NOAC-behandeling. Momenteel omvat dit het periodiek bijhouden van de CHA2DS2-VASc/HASBLED-score en van de scorelijst Evaluatie NOAC. Zowel antistollingscentra als huisartsen kunnen een NOAC-patiënt aanmelden.

Als u kiest voor het Portavita HMP Antistolling krijgt u onder andere:

  • Een doseeralgoritme gebaseerd op het Beinema protocol.
  • Een patiëntentoegang, het Digitaal Logboek, waar uw patiënten zelf hun dossier kunnen inzien en indien gewenst zelfmanagement kunnen uitvoeren.
  • Een zelfregistratiemodule: dat de patiënt in staat stelt om zijn of haar eigen Portavita-account aan te maken en digitaal te communiceren met de antistollingsbehandelaar.
  • Een Analytics-omgeving waarin gemakkelijk gebruik kan worden gemaakt van standaard managementrapportages of waar u zelf rapportages uit kunt halen over uw werknemers of patiënten.
  • Een mogelijkheid om uw patiënten en medewerkers bij te scholen middels een e-learningmodule.
  • Een multidienstmodule, hiermee kunt u met meerdere trombosediensten een gezamenlijke backoffice inrichten.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?