Health Management Platform 

Portavita ondersteunt u als gebruiker en de patiënt online

Portavita ondersteunt u als gebruiker en de patiënt online

Allereerst spreken wij de wens uit dat het goed gaat met u, uw familie, vrienden en collega’s in deze moeilijke en uitdagende tijden.

Het coronavirus heeft grote invloed op het leven van iedereen, met name op die van mensen die werkzaam zijn in de zorg. Portavita realiseert zich dat ook voor onze klanten de impact heel erg groot is. Wij zijn al geruime tijd bezig om onze klanten te helpen om de zorg voor en communicatie met de patiënten te vereenvoudigen door de inzet van het Digitaal Logboek. Daarnaast bieden wij onze klanten online trainingen. Het bijscholen van nieuwe medewerkers, ketenpartners of anderen realiseren wij in overleg met onze klanten. Per doelgroep kunnen we meerdere sessies aanbieden voor beginners en gevorderden of specifiek ingaan op een onderwerp zoals Portavita Analytics.

De drukte die Corona veroorzaakt bij de zorg leidt er soms toe dat mensen met een andere aandoening op dit moment minder aandacht krijgen of vragen. Het blijkt dat een deel van de patiënten met chronische aandoeningen niet naar de praktijk gaat voor hun reguliere onderzoeken. Wij zien in veel regio’s dat de inzet van online hulpmiddelen een vlucht neemt, zowel door het gebruik van zorgverleners als door patiënten.

De handleidingen (om patiënten toegang te geven) voor de praktijkmedewerkers en de Digitaal Logboek handleidingen voor de patiënten zijn bijgewerkt. De werking van het Digitaal Logboek staat hier zo eenvoudig mogelijk beschreven.

Voor de patiënten van onze zorggroepen is er per zorgpad een aparte handleiding waarin staat hoe ze kunnen inloggen, berichten sturen en welke onderzoeken ze kunnen inzien en eventueel invoeren. Voor de zorgmedewerkers is er één complete handleiding waarin staat beschreven hoe ze het Digitaal Logboek voor een patiënt activeren, berichten sturen naar de patiënt en welke onderzoeken ze door de patiënt kunnen laten invoeren. Deze handleidingen zijn ook altijd terug te vinden in het Portavita HMP onder Instructies > Kopje Patiëntentoegang.

Voor de ondersteuning van de trombosediensten verwijzen wij naar het artikel E-healthoplossingen in verband met Covid-19 in deze nieuwsbrief .

Mocht u hulp nodig hebben dan vernemen wij graag waarbij wij u kunnen ondersteunen. Mail naar support@portavita.eu of bel naar 020 - 8200500.

Wij wensen u veel succes bij het ondersteunen van de praktijken en de zorg voor hun patiënten.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?