Health Management Platform 

Koppeling met Medimo, een elektronisch voorschrijfsysteem

Koppeling met Medimo, een elektronisch voorschrijfsysteem

Veel medische missers hebben te maken met gebrekkige informatie over door de patiënt gebruikte medicatie. Het delen van informatie over medicatie is daarom van het allergrootste belang. Een grote stap voorwaarts wordt gezet door de koppeling die Portavita aanbiedt met elektronische voorschijfsystemen (EVS'n) in de zorginstelling. De antistollingsmedicatie die is voorgeschreven door de trombosedienst wordt daarmee realtime onderdeel van het gebruikte EVS. De koppeling met één van deze EVS'n, Medimo, is opgeleverd en wordt in diverse regio's geïmplementeerd.

In de samenwerking tussen trombosediensten en de VVT-sector (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) worden de doseerkaarten voor de antistollingsmedicatie veelal op papier gecommuniceerd. De trombosedienst stuurt deze per post naar de VVT-organisaties, of de organisatie kan inloggen in het Portavita VVT-portaal om de doseerkaarten zelf uit te printen.

De VVT-huizen en trombosediensten hebben aangedrongen op een digitaal informatieproces. Hierbij wordt de relevante antistollingsinformatie via een state-of-the-art koppeling (FHIR rest-api) vanuit Portavita beschikbaar gesteld in het EVS-platform. Medimo en Portavita hebben deze koppeling gezamenlijk ontwikkeld. Andere EVS'n volgen.

Heeft u als medewerker van een trombosedienst interesse in deze digitale vorm van informatie-uitwisseling, neem dan contact op met uw accountmanager bij Portavita. Zorginstellingen kunnen contact opnemen met de trombosedienst waar zij mee samenwerken.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?