Health Management Platform 

Portavita presenteert product bij VWS

Portavita presenteert product bij VWS

“Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgprofessionals onderling is nodig voor goede kwaliteit van zorg”. Zo opende de minister van VWS op 9 april jl. zijn tweede brief naar de Tweede Kamer over gegevensuitwisseling in de zorg. De weg die hiermee wordt ingeslagen, is veelbelovend.

Al eerder werd ‘gegevensuitwisseling’ onderwerp van VWS-programma’s, maar de resultaten daarvan ’stemden het zorgveld niet tevreden. De laatste jaren is VWS naar onze mening de juiste weg ingeslagen met bijvoorbeeld de Taskforce ‘Zorg Op de Juiste Plek’ en de zogenaamde VIPP-regelingen (Versnelling van de Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional). De wettelijke verplichtingen die deze regelingen met zich meebrengen, zullen stapsgewijs worden ingevoerd. Onderdeel hiervan zijn verplicht te gebruiken ‘bouwstenen’ en ‘woordenboeken’ (zoals SNOMED en LOINC).

Op 16 mei jongstleden was Portavita één van de partijen die haar product mocht presenteren tijdens een sessie bij VWS met als onderwerp ‘Inhoud geven aan gegevensuitwisseling in de zorg'. De reden hiervoor is duidelijk: gegevensuitwisseling is voor Portavita core business.

Wij doen dit met name voor regionale samenwerkingsverbanden. Denk bijvoorbeeld aan onze investering in de zgn. API (een ‘Application Programming Interface’), gebaseerd op de HL7 FHIR standaard, waarmee wij eenvoudig informatie kunnen uitwisselen met andere systemen. Ook het opnemen van data uit bronsystemen in Portavita Analytics, de aansluiting op het LSP en het implementeren van de ZIB’s (Zorg Informatie Bouwstenen) geven aan dat het product van Portavita goed aansluit bij de missie van VWS.

Voor meer informatie over het VWS-programma kunt u de site van het Informatieberaad bezoeken: https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/programma-gegevensuitwisseling/roadmap

Wilt u weten hoe Portavita u bij uw uitdagingen kan ondersteunen, neemt u dan contact op met Aloys Langemeyer, 020 - 8200500.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?