Health Management Platform 

Nederlandse concepten voor preventieve zorg succesvol in het buitenland

Nederlandse concepten voor preventieve zorg succesvol in het buitenland

Preventieve zorg in Nederland krijgt steeds meer inhoud. De inmiddels positieve resultaten die behaald zijn met de behandeling van Antistolling, Diabetes, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), Astma/COPD en Ouderenzorg worden ook opgemerkt door andere landen.

De ambitie van Portavita is om het succesvolle Nederlandse preventieve-zorgmodel ook buiten de grenzen van Nederland uit te breiden. In de afgelopen jaren zijn diverse modules geïmplementeerd, in projectvorm of door medici permanent in gebruik genomen. Landen waar projecten zijn uitgevoerd voor Antistolling en/of Diabetes zijn Duitsland, Italië en Polen. Opvallend is dat in deze landen de projecten positieve resultaten geven, maar dat het daadwerkelijk implementeren op landelijk niveau door gebrek aan financiering en doorzettingsmacht vaak niet plaatsvindt. De module Antistolling is wel in gebruik genomen in Curaçao en Suriname. Diabetes is voor Curaçao en Suriname in voorbereiding.

Sinds geruime tijd wordt de module Antistolling succesvol gebruikt in Tatarstan, een republiek in Rusland. In oktober werd ook de Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) module in elf klinieken geïmplementeerd. In totaal zijn in Tatarstan ruim 2.000 antistollingspatiënten en 35.000 CVRM-patiënten in behandeling genomen in het Portavita Health Management Platform. Bij de antistollingspatiënten is in korte tijd een sterke verbetering van de TTR (Time in Therapeutic Range) bereikt. In bovenstaande grafiek is weergegeven voor welk percentage patiënten die voor de eerste keer gemeten zijn, de INR binnen de therapeutische range ligt. Naarmate de patiënten meerdere keren zijn gemeten, stijgt het percentage van het aantal patiënten binnen de therapeutische range. Een groter gedeelte van de patiënten bevindt zich dus niet in de risicozone.

In de 11 klinieken in Tatarstan maken momenteel 300 medewerkers dagelijks gebruik van de CVRM-module om de patiënten te screenen. Inmiddels zijn 35.000 patiënten onderzocht en de risicogroepen inzichtelijk gemaakt. Inzicht is verkregen in het aantal en percentage patiënten dat zich in één of meer risicogroepen bevindt. De risicogroepen voor patiënten in de primaire groep zijn gedefinieerd door: wel of niet roken, hoogte van de cholesterol, hypertensie, glucose, BMI, CKD en leeftijd en geslacht. Het inzicht en de eenvoud waarmee deze risicogroepen in kaart konden worden gebracht was aanleiding voor de Tataarse overheid om de onderzoeksgroep voor 2019 verder uit te breiden.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?