Health Management Platform 

Portavita ondersteunt de GLI

Portavita ondersteunt de GLI

Sinds 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De GLI is een tweejarige begeleiding, bedoeld voor personen met gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico’s.

Deze personen kunnen na verwijzing door de huisarts gedurende twee jaar een leefstijlprogramma volgen onder begeleiding van een leefstijlcoach. Dit zijn veelal diëtisten en fysiotherapeuten die zijn bijgeschoold en gecertificeerd als leefstijlcoach. De tweejarige ondersteuning moet leiden tot een blijvende gedragsverandering.

Vanaf eind maart zal Portavita de GLI ondersteunen vanuit het Health Management Platform. Dit betekent dat het aanmelden en doorverwijzen van patiënten, het desgewenst bijhouden van consulten leefstijlcoach, rapportage en facturering worden ondersteund vanuit het Portavita Health Management Platform. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van algemene functionaliteiten, zoals het Individueel Zorgplan en de consultatie van diverse zorgverleners.

De zorgverzekeraars willen de contractering van deze nieuwe interventie via de zorggroepen laten lopen.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?