Health Management Platform 

Zorggroep Cohaesie kiest voor Portavita

Zorggroep Cohaesie kiest voor Portavita

Zorggroep Cohaesie, een regionale coöperatie van huisartsen in de regio Voorne-Putten Rozenburg, kiest opnieuw voor het samenwerkingsmodel van Portavita. Het afgelopen jaar heeft de zorggroep, net zoals vele andere zorggroepen, zich intensief beziggehouden met de vraag: ‘Hoe verder met de ICT ter ondersteuning van de regionale zorgverlening?’

Belangrijkste vragen bij de keuze waren:

  • Kunnen de huisartsen de ketenzorg weer in het HIS registreren als ze dat willen?
  • Hoe kunnen we de patiënt in de toekomst beter ondersteunen bij complexe zorgvragen?
  • Hoe kunnen wij de samenwerking in de regio het beste ondersteunen?
  • In welke mate sluit de keuze aan op landelijke ontwikkelingen?

Directeur Bart Wils en het huisartsenbestuur van de zorggroep hebben zich bij de keuze laten ondersteunen door twee externe consultants. Uiteindelijk is een keuze gemaakt uit twee overgebleven mogelijkheden waarbij de keuze is gevallen op het Portavita Health Management Platform.

B. Wils ‘De mogelijkheden en visie die Portavita biedt sluiten het best aan bij de uitdagingen waarmee wij als zorggroep in de toekomst geconfronteerd zullen worden. Ik denk daarbij aan inzicht in de populatie van onze regio, de tools die Portavita biedt om samenwerking te ondersteunen en de keuze die zij hebben gemaakt om de huisarts de mogelijkheid te bieden zoveel als mogelijk in het HIS te laten werken. Wij zien dat ICT een steeds belangrijker procesrol speelt en we weten dat we daar samen met ICT partijen inhoud aan moeten geven. We zijn nog lang niet waar we willen zijn, maar we hebben nu de bouwstenen om daar met elkaar de noodzakelijke vervolgstappen te gaan zetten. Portavita geeft op daarbij inhoud aan de visie zoals die door de NHG is geformuleerd’.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?