Health Management Platform 

Patiënten kunnen vanaf nu zelf een Portavita-account aanmaken

Patiënten kunnen vanaf nu zelf een Portavita-account aanmaken

Hoe belangrijk is het dat elke patiënt van uw trombosedienst elektronisch toegang heeft tot het eigen medische dossier? Welke impact zou dit hebben op de kwaliteit van de behandeling en hoeveel zou u kunnen besparen op alle papieren en telefonische communicatie met de patiënt?

Portavita volgt de ambitie van het ministerie van VWS om de chronische patiënt direct toegang te geven tot bepaalde medische gegevens via het web of via een mobiele app Ook stimuleren wij zelfmanagement door patiënten die hiertoe in staat zijn en dit willen, waarbij de zorgverlener op afstand kan meekijken en eventueel bijsturen.

Om u als organisatie te ondersteunen in het verlenen van deze toegang, leveren wij een module waarmee antistollingspatiënten zelfstandig hun toegang tot het Digitaal Logboek kunnen regelen.

De Zelfregistratiemodule stelt de patiënt in staat om zijn of haar eigen Portavita-account aan te maken en digitaal te communiceren met de antistollingsbehandelaar. De Portavita patiënttoegang is beschikbaar via het web (www.digitaallogboek.nl) of via de MijnPortavita Antistolling app in de Google PlayStore en de App Store van Apple. Het betrekken van de patiënt bij de zorg levert u als antistollingscentrum tijd- en kwaliteitswinst op.

Wilt u meer weten over deze dienst? Neem dan contact op met uw accountmanager of Hein Willem de Bruijn.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?