Health Management Platform 

FNT-Nascholingsdag 2018

FNT-Nascholingsdag 2018

Portavita en CareXS presenteren op de FNT-Nascholingsdag op zaterdag 14 april een volledig digitale ondersteuning van de Vingerprikmethode (VIP).

De CareXS-app ondersteunt het proces voor de Vingerprik (VIP). Met een POCT-meter die door professionele zorgverleners wordt gebruikt, wordt het bloed direct geanalyseerd en is de INR binnen een paar seconden beschikbaar. De zorgverlener scant met de CareXS-App ter plaatse de QR-code van de INR en voegt eventueel een mededeling toe vanuit het mededelingenmenu. Het resultaat wordt automatisch verwerkt in het antistollingsdossier van het Portavita Health Management Platform, het systeem van de trombosedienst. De patiënt heeft direct inzage in het doseerschema.

Portavita is opgericht in 2002 en marktleider in software ter ondersteuning van samenwerking in de zorg. Een groot aantal antistollingscentra en regionale samenwerkingsverbanden in Nederland maakt gebruik van het Portavita Health Management Platform. Ook in het buitenland is Portavita succesvol. De e-health oplossingen van Portavita leiden tot aantoonbare verbetering van de behandeling en verlaging van de kosten.

CareXS ontwikkelt oplossingen voor veilig en verantwoord medicijngebruik. Het uitgangspunt is toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen, met de veiligheid van de patiënt als leidraad. Met behulp van CareXS is informatie over het actuele medicijngebruik direct toegankelijk voor iedereen die bij de zorg voor de cliënt betrokken is, van de huisarts, de apotheek en de wijkverpleging tot aan de mantelzorg.

Omdat medicijngebruik niet op zichzelf staat, heeft CareXS haar mobiele oplossing doorontwikkeld en uitgebreid met ondersteuning van de antistollingszorg.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?