Health Management Platform 

E-health implementatieresultaten in Noordwest Utrecht

E-health implementatieresultaten in Noordwest Utrecht

KetenzorgNU introduceerde op 30 januari ‘Het Nieuwe Zorgwerken’ in de regio Noordwest Utrecht met een drukbezochte kick-off. De kern van deze kick-off werd gevormd door live demonstraties van patiënten die gebruik maken van de Curavista Gezondheidsmeter. Deze waren in eerste instantie gericht op de COPD-gezondheidsmeter in combinatie met een stappenteller, de Fitbit.

Daarnaast presenteerde KetenzorgNU een e-health menu waaruit praktijken modules kunnen kiezen. De praktijkondersteuner (POH) van de huisarts kan via het Portavita-systeem met één klik inzage krijgen in de data die patiënten verzamelen in Curavista.

Door de introductie van het Nieuwe Zorgwerken worden patiënten optimaal gefaciliteerd om hun zorg zelf te regisseren en te managen. De zorgverlener zal een deel van de regie van de zorg aan de patiënt overlaten. Er wordt op een nieuwe manier gecommuniceerd: minder face-to-face en meer digitaal. Voordeel hiervan is dat de patiënt meer inzicht krijgt in zijn of haar gezondheid.

Pilot

De eerste gebruikerservaringen werden tijdens een pilot, die KetenzorgNU samen met thuiszorgorganisatie Raedelijn organiseerde, opgedaan.

De pilot vond op twee manieren plaats: enerzijds werden praktijkteams getraind door Raedelijn in shared decision making, persoonsgerichte zorg en maakten zij gebruik van het Individueel Zorgplan binnen het Portavita Health Management Platform. Anderzijds wordt bij nieuwe chronische patiënten een PGO (Patiënt Gebonden Omgeving, gezondheidsmeter van Curavista) geïmplementeerd. De doelgroep betreft nieuwe chronische patiënten, gediagnosticeerd met Diabetes II, COPD en CVRM.

Tijdens de presentatie vertelden diverse patiënten over hun ervaringen en de resultaten. Bij de meeste patiënten zie je een grotere betrokkenheid. Ook de zorgverleners waren enthousiast over de gemaakte vorderingen. Het is nu tijd om deze winst in de regio op te schalen.

Meer weten over Het Nieuwe Zorgwerken zie: menukaart het nieuwe zorgwerken

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?