Health Management Platform 

De juiste zorg op de juiste plek

Regionale samenwerking

De vergrijzing, het mondiger worden van de patiënt en het aangepaste overheidsbeleid ten aanzien van de langdurige zorg aan huis, zijn van invloed op het zorgaanbod: patiënten worden steeds veeleisender en de zorg wordt complexer.

Het is onze missie om de samenwerking binnen de regio’s te ondersteunen. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor gebruikmaken van ons Portavita Health Management Platform (HMP), met functionaliteiten als het IZP, MDO, consultatie, berichtenmodule en een geavanceerde data-analysetool. Met de analysetool van het HMP kunnen gegevens uit het HIS worden overgenomen om regionale analyses uit te voeren en (standaard)rapportages op te stellen.

Wat betekent dit voor u als:

Huisarts

Portavita biedt de mogelijkheid om de data van al uw patiënten vanuit het HIS over te nemen in het Health Management Platform. Dit zorgt ervoor dat u ook in uw HIS de behandelingen, zoals Diabetes of COPD, kunt registreren.

De huisarts heeft het HIS voor zijn één-op-één verantwoordelijkheid met de patiënt. Aanvullend op het HIS biedt het HMP de huisarts(praktijk) ondersteuning bij de regiefunctie van de patiënt in de samenwerking met derden, benchmarking, aanleveren van populatie-informatie en ondersteuning van de patiëntbetrokkenheid. De gegevens uit het HIS kunt u hiervoor gebruiken. Ons systeem zorgt ervoor dat informatie tussen zorgverleners efficiënt en veilig kan worden gedeeld. De huisarts kan hierbij in belangrijke mate zelf zijn of haar keuzes bepalen.

Paramedicus

Wanneer u als diëtist, fysiotherapeut of andere partner in de zorg aangesloten bent bij de regionale zorggroep, krijgt u toegang tot het Portavita Health Management Platform. Hier kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan een MDO, kunt u het IZP inzien en aanvullen, berichten sturen naar andere betrokkenen en krijgt u op basis van uw autorisatie inzicht in relevante informatie van deze patiënt - zoals labuitslagen, medicatie en behandelhistorie. De informatie die voor huisarts en andere ketenpartners van belang is, kunt u vastleggen in het HMP.

VV&T-sector

Werkt u in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg? Dan kan het Health Management Platform u helpen bij de samenwerking met huisartsen, paramedici, apotheken en het ziekenhuis in de regio. U kunt deelnemen aan een MDO, kunt u het IZP inzien en aanvullen, berichten sturen naar andere betrokkenen en krijgt u inzicht op basis van uw autorisatie in relevante informatie van deze patiënt - zoals labuitslagen, medicatie en behandelhistorie.

Ziekenhuis

Ook het ziekenhuis kan zijn rol in de regio versterken met het Portavita Health Management Platform. De internist, longarts, cardioloog en ook andere specialisten binnen het ziekenhuis kunnen gemakkelijk geconsulteerd worden door de huisartsenpraktijk. U krijgt inzicht in de labuitslagen, medicatie, behandelhistorie, het IZP en kunt berichten sturen naar andere betrokkenen. Het is ook mogelijk om een advies uit te brengen.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?