Privacy Policy

Om de privacy van patiëntgegevens te waarborgen, heeft Portavita maatregelen genomen.

Lees ook het Cookie beleid van Portavita.

Dit heeft geleid tot een systeem waarin:

 • misbruik onwaarschijnlijk is;
 • mogelijk misbruik kan worden achterhaald.

Authenticatie en autorisatie

Toegang tot het systeem en dus tot de data in Portavita vereist authenticatie en autorisatie op verschillende niveaus:

 • Om in te loggen in het systeem, hebben gebruikers authenticatiemiddelen nodig.
 • Gebruikers kunnen zijn:
  • Geautoriseerde medewerkers van een organisatie, bijvoorbeeld trombosedienst of een huisartsenpraktijk.
  • Patiënten.
  • Derden (bijvoorbeeld andere zorgverleners) die door de hoofdbehandelaar bij de behandeling betrokken worden.
 • Geautoriseerde medewerkers hebben uitsluitend toegang tot de gegevens van een patiënt uit hun eigen organisatie en niet die van andere organisaties.
 • Op het moment dat een medewerker begint in zijn functie wordt hem/haar een ‘rol’ toegewezen in het systeem. Hierin wordt bepaald welke gegevens hij/zij kan bekijken of bewerken.
 • In overleg tussen de patiënt en de (hoofd)behandelaar, kunnen derden worden betrokken bij de behandeling. Derden hebben alleen toegang tot patiëntendossiers waarvoor zij bevoegd zijn op basis van een behandelrelatie. Deze machtiging kan ook weer worden beëindigd.
 • Een patiënt heeft de mogelijkheid om toegang tot zijn/haar eigen dossier te krijgen. De patiënt ziet alleen de informatie die is opgenomen in Portavita.
 • Het systeem registreert alle wijzigingen, zodat misbruik kan worden opgespoord.

Maakt u gebruik van de software van Portavita en heeft u vragen, verzoeken of opmerkingen rondom gegevensbescherming en privacy, neem dan contact op.