Ziektelastmeter COPD beschikbaar binnen Portavita Health Management Platform

Zorgverleners kunnen nu met de Ziektelastmeter COPD binnen het Portavita Health Management Platform inzicht krijgen in de ziektelast van COPD-patiënten. Deze ziektelastmeter COPD is gebaseerd op vragenlijsten die al bestaan binnen het platform, zoals de CCQ of MRC, aangevuld met een aantal extra vragen en meetwaarden met betrekking tot de fysieke, emotionele, psychologische en/of sociale factoren van de patiënt.
 

De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een ziektelastmeter COPD uitgebracht waarin de beoordeling van de integrale gezondheidstoestand (“ziektelast”) van COPD patiënten centraal staat.

Onderzoek vanuit de Universiteit Maastricht laat zien dat deze persoonsgerichte aanpak bij COPD werkt. De ziektelastmeter betrekt de patiënt meer bij zijn of haar behandeling en geeft zowel de patiënt als de behandelaar meer grip op de situatie. Door de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken, zal de kwaliteit van leven en ervaren kwaliteit van zorg van COPD-patiënten verbeteren. Ook zal het richting geven aan het Individueel Zorgplan (IZP).

Om de ziektelast van de patiënt inzichtelijk te krijgen, vult de patiënt of zorgverlener een onderzoek in. Daaruit volgt een lijst met scores die binnen Portavita worden weergegeven in een overzichtelijke grafiek met elf ballonnen. Deze ballonnen geven elk een specifiek domein weer, bijvoorbeeld roken of vermoeidheid. Ook geven de ballonnen met behulp van kleuren aan welk domein aandacht verdient en welke domeinen voldoende zijn.

Labels: