Portavita modules bevatten zelfmanagement mogelijkheden.

Het Portavita Digitaal Logboek geeft patiënten de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun persoonlijke behandeldossier. Het stelt patiënten in staat om waar gewenst meer verantwoordelijkheid te nemen en om nauw samen te werken met hun zorgverleners.

Patiënten kunnen:

  • Overal en altijd toegang krijgen tot alle onderzoeken die zijn vastgelegd in hun patiëntendossier;
  • Hun lab waarden inzien;
  • Communiceren via een gesloten berichtensysteem met betrokken zorgverleners,  een soort e-consult functie.
  • Hun glucose dagboek, vragenlijsten en bepaalde waarden registreren;

Voorbeeld

Voor diabetespatiënten biedt Portavita de mogelijkheid om een zelfcontrole  uit te voeren op verzoek van de zorgverlener ter vervanging van een kwartaal controle. De zorgverlener krijgt het resultaat te zien en bepaalt of het wenselijk is dat de patiënt nog even op de praktijk langskomt of plant een volgende onderzoek.  

COPD-patiënten kunnen thuis bijvoorbeeld de CCQ en ACQ vragenlijsten invullen.