De trombosedienst Medlon maakt al geruime tijd gebruik van het Portavita Health Management Platform Antistolling. Dit gebeurt vanuit twee locaties: vanuit de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) en vanuit het Medisch Spectrum Twente (MST). De wens bestond om de twee locaties samen te voegen in Portavita met als doel de efficiëntie te verhogen, met name in de back-office.

Samenvoeging maakt het mogelijk dat  bepaalde activiteiten centraal uitgevoerd kunnen worden, zoals de registratie van patiënten, de planning van prikafspraken, de verwerking van INR’s en medische informatie en ook het doseren van de patiënten. Voorwaarde bij deze samenvoeging was dat het factureren van patiënten gekoppeld aan het ZGT of het MST gescheiden bleef. Ook moesten de doseerbrieven worden voorzien van het logo ZGT of MST, al naar gelang de locatie waar de patiënt bij hoort.

“Inmiddels is het systeem circa twee maanden in gebruik en kan Medlon aangeven dat het samenvoegen van Portavita een goede keus is geweest. Hiermee hebben we één back-office gerealiseerd waarbij één werkwijze gehanteerd kan worden. Het centraal doseren en het verwerken van de gegevens zonder te switchen van databases wordt als erg prettig ervaren.” aldus René Niessen, klinisch chemicus Medlon.

Het uitgangspunt voor het Portavita Multidienstmodel was, dat de patiëntgegevens vanuit twee verschillende Ziekenhuis Informatie Systemen(ZIS) onderhouden moeten worden en de laboratoria fungeren met één centraal Laboratorium Informatie Systeem (LIS). In overleg met Medlon zijn diverse aanpassingen binnen Portavita uitgevoerd om deze nieuwe situatie te kunnen ondersteunen. Dit betekent de koppeling met meerdere ZIS-systemen, één koppeling met het LIS-systeem en de identificatie van een patiënt als een ZGT- of MST-patiënt.

 

 

Labels: