Door de groei van NPT is in sommige regio’s de training van de NPT-medewerkers een ware uitdaging. De vraag is hoe je op een efficiënte manier de bekwaamheid van de NPT-medewerkers op peil houdt. Dit geldt zowel voor het kennis- als het vaardigheidsniveau. Wellicht kan de aanpak van de regio Tiel als inspiratiebron dienen.

Zes jaar geleden, in 2008, startte de trombosedienst van het  Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ZRT) met Near-Patient Testing. In de jaren daarna volgden in een gestage stroom de andere verpleeg- en verzorgingshuizen. Inmiddels zijn vrijwel alle zorginstellingen over op Near-Patient Testing. Ook diverse thuiszorgteams hebben de NPT-samenwerking naar volle tevredenheid van beide partijen, en van de patiënten, opgepakt.

Het aantal medewerkers in zorginstellingen dat getraind moet worden ligt inmiddels om en nabij de 200. De jaarlijkse training van zoveel mensen vraagt om een gedegen aanpak. De trombosedienst ZRT organiseerde daartoe dit jaar voor de tweede keer een serie bijeenkomsten waar alle NPT-medewerkers voor worden uitgenodigd. Aanwezigheid is verplicht en wordt bijgehouden. De vier bijeenkomsten hebben dezelfde opbouw:

  • Plenair wordt een aspect van de antistollingsbehandeling onder de loep genomen door de medisch leider. Dit jaar was het onderwerp ‘bloedingen’.*
  • De aanwezigen gaan uiteen in drie groepen met de volgende inhoud:
  1. Werken met Portavita
  2. Prikvaardigheid
  3. Bespreking van drie casussen

De aanwezigen rouleren over de drie groepen.

  • In het laatste plenaire deel worden de casussen behandeld
  • Gezellige afsluiting

Alle onderdelen duren 20 minuten waaraan, vanwege de roulatie, strak de hand wordt gehouden.

* Opgemerkt moet worden dat het onderwerp van de trainingen mede zijn oorsprong vond in een klanttevredenheidsonderzoek dat eerder dit jaar is gehouden onder alle NPT-medewerkers in de regio en een aantal NPT-patiënten. Ditzelfde onderzoek is uitgevoerd door de Trombosedienst van het Westfriesgasthuis, zie elders in deze nieuwsbrief.

Voor nadere informatie over de trainingen kunt u desgewenst contact opnemen met de Trombosedienst ZRT:

Maarten Bongaerts, medisch leider: T 0344-726607, E m.bongaerts@zrt.nl

Sijbranda Koopman, coördinator zelfmeten: T 0344-673845, E sybranda.koopman@zrt.nl

Labels: