Portavita lanceert de vernieuwde Patient Explorer, waarin data uit huisartsinformatiesystemen (HIS’en) nu ook getoond worden. Huisartsen hebben daarom vanaf nu de mogelijkheid om de ketenzorg in het HIS te registeren. Met de ontwikkeling van de vernieuwde Patient Explorer is een grote stap voorwaarts gezet om populatiemanagement mogelijk te maken.

Gebruikers van Portavita Analytics profiteren vanaf april van een vernieuwde versie. De mogelijkheid voor zorggroepen en huisartspraktijken om eenvoudig en écht inzicht te krijgen in de patiëntgegevens, is van groot belang. Vandaar dat Portavita dit domein als een van haar belangrijkste pijlers beschouwt.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft op basis van literatuuronderzoek geconcludeerd dat Niet-vitamine K Orale AntiCoagulantia (NOAC’s) bij de meeste patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren of diepveneuze trombose even effectief en veilig zijn als cumarinederivaten.

Portavita en Stichting September realiseren koppeling voor de educatietool ‘POH-5Minuteninfo’ mogelijk binnen het Health Management Platform.

De Activity Explorer is de nieuwste aanvulling in Portavita Analytics en stelt de gebruiker in staat om overzichten te creëren van activiteiten in Portavita.

Met één druk op de knop maakt de nieuwe tool ‘Patient Explorer’ van Portavita, het opvragen van managementinformatie een stuk eenvoudiger.

Portavita heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de gebruikers van het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS). Het onderzoek werd uitgevoerd tussen juni en augustus jl.. Meer dan driehonderd respondenten gaven hun mening over het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS).

Labels: