Half juni zijn we gestart met een eerste pilot. De vier trombosediensten die deelnamen hadden een groep van ruim vijftig patiënten geselecteerd om de app een maand lang in de praktijk te testen.

Labels: