Hoe belangrijk is het dat elke patiënt van uw trombosedienst elektronisch toegang heeft tot het eigen medische dossier? Welke impact zou dit hebben op de kwaliteit van de behandeling en hoeveel zou u kunnen besparen op alle papieren en telefonische communicatie met de patiënt?

Labels: 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft op basis van literatuuronderzoek geconcludeerd dat Niet-vitamine K Orale AntiCoagulantia (NOAC’s) bij de meeste patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren of diepveneuze trombose even effectief en veilig zijn als cumarinederivaten.

Esther Talboom-Kamp, voorzitter raad van bestuur van diagnostisch centrum Saltro, promoveerde op 21 november aan het LUMC met haar proefschrift ‘eHealth in Primary Care – From chronic disease management to person-centered eHealth: the necessity for blended care’.

"Wij zijn een relatief jonge organisatie. In 2010 zijn wij vanuit het klinisch chemisch laboratorium van het Westfriesgasthuis gestart met een trombosedienst. We hebben alles van de grond af moeten opbouwen. Daarom zochten we naar een samenwerkingspartner met meer ervaring. Die vonden we in de trombosedienst van het Rivierenland ziekenhuis in Tiel met medisch leider Maarten Bongaerts. Maarten is een actieve promotor van het zelfmeten. Zo kwamen we op het spoor van de vingerprik voor NPT. Tot op de dag van vandaag werken we nog steeds samen met de doseerartsen van Tiel en is Maarten Bongaerts ook onze medisch leider."

Labels: 

Half juni zijn we gestart met een eerste pilot. De vier trombosediensten die deelnamen hadden een groep van ruim vijftig patiënten geselecteerd om de app een maand lang in de praktijk te testen.

Labels: 

De trombosedienst Medlon start als eerste trombosedienst met het Portavita Multidienstmodel.

Labels: 

In samenwerking tussen Portavita en Roche Diagnostics is een koppeling gebouwd tussen Portavita Antistolling en het IT-1000 platform van Roche. Deze koppeling kan worden gebruikt voor het versturen van INR’s die met een CoaguChek XS Pro zijn gemeten, naar Portavita Antistolling.

Succesvolle training voor NPT-medewerkers in regio Tiel!

Labels: 

Recent verschenen er enkele publicaties in het British Medical Journal die van invloed kunnen zijn op het protocol rond het gebruik van de NOAC. De informatie wijst in de volgende richtingen: er zou meer diversiteit moeten zijn in de dosering en er is meer monitoring van de patiënten nodig dan in eerste instantie werd gesuggereerd (lees verder).

Labels: 

De Trombosedienst van het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft, in samenwerking met Roche Diagnostics, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle NPT-medewerkers en diverse NPT-patiënten. Doel van het onderzoek is onder andere om input te krijgen voor de inhoud van de trainingen en eventueel de processen rond NPT te verbeteren. Eerder voerde de Trombosedienst Ziekenhuis Rivierenland Tiel een soortgelijk onderzoek uit.

Labels: