Hoe belangrijk is het dat elke patiënt van uw trombosedienst elektronisch toegang heeft tot het eigen medische dossier? Welke impact zou dit hebben op de kwaliteit van de behandeling en hoeveel zou u kunnen besparen op alle papieren en telefonische communicatie met de patiënt?

Portavita lanceert de vernieuwde Patient Explorer, waarin data uit huisartsinformatiesystemen (HIS’en) nu ook getoond worden. Huisartsen hebben daarom vanaf nu de mogelijkheid om de ketenzorg in het HIS te registeren. Met de ontwikkeling van de vernieuwde Patient Explorer is een grote stap voorwaarts gezet om populatiemanagement mogelijk te maken.

Portavita heeft op 30 mei 2018 de certificaten ISO 27001 en NEN 7510 ontvangen van DEKRA, één van de grootste test- en certificatie-instellingen ter wereld.  Hiermee laten we zien dat wij aan zowel de nationale als de internationale normen van informatiebeveiliging in de zorg voldoen. Deze certificaten komen naast het certificaat voor kwaliteit van medische hulpmiddelen ISO 13485:2003 waarover Portavita sinds 2014 beschikt.

ICT-standaarden zijn dé technische voorwaarde om informatie te delen tussen systemen van de patiënt en andere betrokkenen. FHIR is zo’n standaard. FHIR maakt het gemakkelijker om gezondheidsgegevens veilig en eenvoudig uit te wisselen tussen de systemen van verschillende leveranciers.

Portavita en CareXS presenteren op de FNT-Nascholingsdag op zaterdag 14 april een volledig digitale ondersteuning van de Vingerprikmethode (VIP).

Portavita staat dit jaar, maandag 16 april 2018 samen met partner CareXS op het Buurtzorgcongres in Leeuwarden. Buurtzorg Nederland en Myshopeye organiseren de congressen voor ruim 2.500 Buurtzorg, (wijk-)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden.

KetenzorgNU introduceerde op 30 januari ‘Het Nieuwe Zorgwerken’ in de regio Noordwest Utrecht met een drukbezochte kick-off. De kern van deze kick-off werd gevormd door live demonstraties van  patiënten die gebruik maken van de  Curavista Gezondheidsmeter.

Gebruikers van Portavita Analytics profiteren vanaf april van een vernieuwde versie. De mogelijkheid voor zorggroepen en huisartspraktijken om eenvoudig en écht inzicht te krijgen in de patiëntgegevens, is van groot belang. Vandaar dat Portavita dit domein als een van haar belangrijkste pijlers beschouwt.

De Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz (Duitsland) heeft het Portavita Health Management Platform geselecteerd om het regionale ouderenzorgproject te ondersteunen.

Met het oog op de demografische ontwikkeling en de voortdurende stijging van de levensverwachting in Duitsland, zal het aandeel van de zeer oude multi-morbide patiënten blijven stijgen. De behandeling van deze patiënten vereist een verdere optimalisatie van het zorgaanbod.

Kazan, Russische Federatie - Portavita heeft op 22 februari een overeenkomst gesloten met de ‘Spasenije Zorgverzekeringen’, een zorgverzekeraar met meer dan 600.000 verzekerden en veel nationale corporate clients. Deze overeenkomst is het startsein voor een eerste commercieel project rond chronische zorg in Tatarstan.

Zorginstellingen zijn vanaf 1-1-2018 zelf verantwoordelijk voor de antistollingsbehandeling van cliënten, die zorg op grond van de Wlz ontvangen. Het betreft alleen de Wlz-cliënten die verblijven in een Wlz-instelling en ook specifieke behandeling ontvangen door dezelfde instelling.

NedHIS congres 2018 - HIS en praktijkorganisatie  – informatie en communicatie in de praktijk

Bent u als trombosedienst in gesprek met de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) in uw regio over de verandering rondom de Wlz-financiering? En wilt u voor hen als kennis- en expertisecentrum fungeren?

Portavita heeft samen met partner CareXS een flyer ontworpen die laat zien hoe digitalisering van het antistollingsproces de ketenpartners met elkaar verbindt en ondersteunt in de regionale samenwerking, om de antistollingszorg veilig, verantwoord en efficiënt te maken.

Heeft u ook de ervaring dat de multidisciplinaire overleggen die u voert vaak omslachtig tot stand komen en de voorbereiding en opvolging moeilijk inzichtelijk zijn? Met het Multidisciplinair Overleg (MDO) in het Portavita Health Management kunt op elk moment en via elk device eenvoudig:

  • inzicht krijgen in de MDO’s waaraan u deelneemt.
  • een overzicht van de patiënten inzien die besproken worden.
  • uw bevindingen en vragen delen met collega's ter voorbereiding.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft op basis van literatuuronderzoek geconcludeerd dat Niet-vitamine K Orale AntiCoagulantia (NOAC’s) bij de meeste patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren of diepveneuze trombose even effectief en veilig zijn als cumarinederivaten.

MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving.

Hierbij bepaalt de patiënt welke gezondheidsgegevens hij of zij deelt en met wie. MedMij werd vorig jaar opgezet om nieuwe afspraken en informatiestandaarden voor uitwisseling van medische gegevens op te stellen. Het doel van het programma MedMij is patiënten op een veilige en begrijpelijke manier hun gezondheidsgegevens laten verzamelen, beheren en delen met zorgverleners.

Esther Talboom-Kamp, voorzitter raad van bestuur van diagnostisch centrum Saltro, promoveerde op 21 november aan het LUMC met haar proefschrift ‘eHealth in Primary Care – From chronic disease management to person-centered eHealth: the necessity for blended care’.

Op 12 oktober 2017 hebben wij ons derde seminar gehouden over regionale samenwerking in buitenplaats Mereveld in Utrecht. Thema van het symposium: hoe kunnen innovatieve ICT-platforms de regionale samenwerking tussen zorgpartners versterken en ondersteunen? Vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden, trombosediensten en betrokkenen waren aanwezig.

Op 21 november 2017 vindt de MedMij-bijeenkomst plaats in Utrecht. De bijeenokmst heeft het thema 'De rol van de patiënt verandert. Verandert de zorg mee?'

Wilt u meer weten over het patiëntenportaal van Portavita? Bezoek onze stand voor een demo.

Locatie
Van der Valk Hotel Utrecht
4 Winthontlaan
3526 KV Utrecht

"Wij zijn een relatief jonge organisatie. In 2010 zijn wij vanuit het klinisch chemisch laboratorium van het Westfriesgasthuis gestart met een trombosedienst. We hebben alles van de grond af moeten opbouwen. Daarom zochten we naar een samenwerkingspartner met meer ervaring. Die vonden we in de trombosedienst van het Rivierenland ziekenhuis in Tiel met medisch leider Maarten Bongaerts. Maarten is een actieve promotor van het zelfmeten. Zo kwamen we op het spoor van de vingerprik voor NPT. Tot op de dag van vandaag werken we nog steeds samen met de doseerartsen van Tiel en is Maarten Bongaerts ook onze medisch leider."

Half juni zijn we gestart met een eerste pilot. De vier trombosediensten die deelnamen hadden een groep van ruim vijftig patiënten geselecteerd om de app een maand lang in de praktijk te testen.

Portavita is samen met enkele klanten in gesprek gegaan met het ZorgInstituutNederland (ZiNL) en met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de overgang naar de Wlz voor een deel van de antistollingspatiënten.

Portavita en Stichting September realiseren koppeling voor de educatietool ‘POH-5Minuteninfo’ mogelijk binnen het Health Management Platform.

De Activity Explorer is de nieuwste aanvulling in Portavita Analytics en stelt de gebruiker in staat om overzichten te creëren van activiteiten in Portavita.

De trombosedienst Medlon start als eerste trombosedienst met het Portavita Multidienstmodel.

Tijdens de conferentie ‘Transmurale antistolling – naar een ‘sluitende antistollingsketen’ op woensdag 17 mei gingen onder andere trombosediensten, (kader)huisartsen, casemanagers antistolling en medisch specialisten met elkaar in gesprek. Het doel van de conferentie was om met de aanwezige ketenpartners van gedachten te wisselen over betere samenwerking in de keten rondom het gebruik van antistollingsmiddelen en daarmee een veiliger gebruik van deze geneesmiddelen.

Zorgverleners kunnen nu met de Ziektelastmeter COPD binnen het Portavita Health Management Platform inzicht krijgen in de ziektelast van COPD-patiënten.

De president van Tatarstan heeft samen met de minister van gezondheidszorg  ingestemd met de start van een nationaal programma met Portavita.

Portavita heeft met zijn zusterorganisate MGRID de eerste versie van Portavita Analytics voor de antistollingcentra opgeleverd. Kenmerk van deze geïntegreerde Business Intelligence (BI) oplossing is het realtime aanbieden van productiedata in een beveiligde omgeving, waar de klant zelfstandig data kan raadplegen.

ICT-platform Portavita Antistolling basis voor gestructureerde behandeling

Portavita Analytics biedt de rapportages die nu voor InEen zijn goedgekeurd, en tevens de NHG-Accreditatie. De schat aan informatie die tijdens de behandeling van patiënten wordt vastgelegd, biedt zorggroepen, huisartspraktijken en andere zorgverleners veel inzicht. Die informatie kan dienen om de kwaliteit van zorg te onderzoeken, te waarborgen en te verbeteren.

De ondersteuning van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en OpenID-connect zijn twee nieuwe ontwikkelingen binnen Portavita die het voor zorgverleners en patiënten makkelijker gaan maken om binnen de regio samen te werken. OpenID-connect is een nieuwe standaard waarbij gebruikers maar eenmaal hoeven in te loggen en via een link in Portavita kunnen doorwerken in een ander systeem. Portavita heeft dit nu onder andere gerealiseerd voor de Gezondheidsmeter van Curavista en Stichting September.

Portavita kondigt de lancering van twee nieuwe mobiele apps aan voor patiënten en zorgverleners in de antistollingszorg.

In maart 2016 heeft dr. Maarten Beinema, medisch leider van de Trombosedienst Deventer Ziekenhuis, een artikel gepubliceerd in de Journal of Thrombosis and Haemostasis over het nieuwe doseeralgoritme, het zgn. ‘BF-N’-algoritme, ook wel genoemd het ‘Beinema 2’-algoritme.

PharmaPartners en Portavita gaan de informatie-uitwisseling tussen het HIS en het KIS verder optimaliseren.

Portavita biedt een next-generation Health Management Platform aan dat persoonsgerichte zorg en samenwerking in de regio ondersteunt en populatiemanagement mogelijk maakt.

Portavita, helpLine en Roche Diagnostics digitaliseren bloedafnameproces.

Portavita Analytics stelt regio’s in staat om aan de hand van honderden variabelen nuttige informatie over de populatie terug te koppelen naar de praktijk.

De zorggroep Amstelland Zorg organiseerde in november samen met partijen uit de regio Amstelveen voor de tweede keer de Diabetes Challenge.

Portavita heeft zijn certificaat voor ISO 13485 verlengd ISO 13485 is een norm voor het kwaliteitsmanagement van de productie en distributie van medische hulpmiddelen.

Tijdens de Innovatiedag van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) van november jl. presenteerde Dr. René Niessen, klinisch chemicus van Medlon, de positieve ervaring van de trombosedienst en die van de patiënt met de Voxxcom-beldienst in combinatie met Portavita Antistolling.

In de regio Hardenberg is vanuit het Julius Centrum van het UMC Utrecht het ALL-IN onderzoek gestart naar integrale zorg voor atriumfibrilleren door de huisarts. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de trombosedienst en cardiologen in de regio Hardenberg.

In Eemland sloegen partijen, waaronder de zorggroep Diamuraal, de handen ineen en tekenden op bestuurlijk niveau een intentieverklaring over samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring in de regio is de gedifferentieerde aanpak van het multidisciplinair overleg (MDO). Portavita biedt hierbij voor de zorgverleners en de kwetsbare ouder of mantelzorge een veilige en beschermde digitale omgeving.

Op 6 oktober 2016 lanceerde Portavita zijn Platform voor Regionale Samenwerking tijdens het seminar ‘Regionale Zorg’.

Al geruime tijd biedt Portavita gebruikers, inclusief de patiënt, de mogelijkheid om samen te werken in een Individueel Zorgplan (IZP). Afgelopen maanden is er veel tijd gestoken in het IZP om deze module nog uitgebreider, toegankelijker en flexibeler te maken.

Consortium IT-specialisten introduceert Researchworkspaces as a Service. Radboudumc en een consortium van IT-specialisten onder leiding van Vancis hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de dienst Researchworkspaces as a Service. Hiermee stelt Radboudumc haar onderzoekers als eerste UMC in Nederland in staat om onderzoek herhaalbaar en schaalbaar uit te voeren en toegankelijk en bruikbaar te maken voor collega-onderzoekers in binnen- en buitenland in een veilige omgeving. Alle onderzoekers van het Radboudumc kunnen gebruik maken van de online Digital Research Environment (DRE).

Om de kwaliteit van indicatoren voor de chronische zorg te kunnen borgen is in opdracht van InEen een toetsingsinstrument ontwikkeld.

Antistollingspatiënten in Suriname beter behandeld dankzij gebruik Portavita Antistolling. Inzet van het ICT-platform Portavita Antistolling leidt tot minder kans op complicaties en lagere zorgkosten.

In maart 2016 is het programma ‘Meer Regie over Gezondheid’ gestart. Het programma werkt aan een nationale set van afspraken, eisen en standaarden voor producten waarmee mensen veilig en gemakkelijk online over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken.

Brede coalitie in Noordwest Utrecht wil integraal zorgaanbod leveren, Artikel De Eerstelijns (2016)

Het is niet de vraag of er één of misschien wel twee, of drie Nationale PHR’s komen, maar wel wanneer.  In dat kader is het van groot belang dat Portavita in staat is om gegevens uit te wisselen met het PHR.

Naast de gebruikelijke ondersteuning die Portavita aanbiedt na een oplevering, heeft Portavita zijn support uitgebreid met online webinars. Hierin laten wij in ongeveer tien minuten zien wat de nieuw opgeleverde functionaliteiten binnen het systeem zijn, zodat onze gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van ons samenwerkingsplatform. Ook bieden we de mogelijkheid om achteraf, gemakkelijk per onderwerp, de opname terug te kijken.

INR Trombosedienst Nijmegen, onderdeel van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), is per 1 maart 2016 gestart met het Portavita Keten Informatie Systeem Antistolling.

Portavita en Voxxcom hebben samen een koppeling gerealiseerd die trombosediensten in staat stelt om patiënten geautomatiseerd te bellen met vooraf ingesproken berichten, afgestemd op hun persoonlijke medicatiewijziging.

Het Portavita KIS wordt door duizenden zorgmedewerkers waaronder diëtisten, podotherapeuten, ergotherapeuten, pedicures en medisch specialisten gebruikt om hun consulten in te registreren. De zorggroep heeft een belangrijke taak om de financiële vergoeding van deze consulten af te handelen. Recent zijn de mogelijkheden hiervoor binnen het KIS uitgebreid door de toevoeging van de zogeheten prestatietypes.

In 2016 gaat Portavita een aantal trainingen geven via een online webinar systeem. Een webinar is een presentatie / demo op internet waarbij alleen online publiek aanwezig is. Op deze manier kunnen meerdere medewerkers bijvoorbeeld op hun eigen werkplek of thuis een training volgen achter de computer.

In de Portavita-release van 2 december is de mogelijkheid toegevoegd om medewerkers van huisartsenpraktijken in te laten loggen op de analytics omgeving van Portavita (Portavita Analytics). Deze omgeving bevat de Patient Explorer en kant en klare rapportages, waaronder de NHG-accreditatie en de InEen benchmark.

De zorggroep Amstelland Zorg uit Amstelveen organiseerde op zaterdag 14 november samen met de Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Sportbedrijf Amstelveen en de Samenwerkende Amstelveense Fysiotherapeuten,  een Diabetes Challenge.

Afgelopen week is de Trombosedienst Apeldoorn en Zutphen  gestart met de dienst Voxxcom. Voxxcom levert voor de trombosedienst een geautomatiseerde belcentrale die patiënten belt met vooraf ingesproken standaardberichten. Dit levert een flinke tijdwinst op voor de trombosedienst.

De Trombosedienst Regio Eindhoven heeft een succesvolle overstap gemaakt van TDAS naar Portavita KIS Antistolling – Regulier. Met deze overstap behoort zij nu ook tot de grote groep regionale trombosediensten die het complete dossier van Portavita KIS Antistolling gebruikt voor de ondersteuning van de antistollingspatiënt.

De Portavita relatiedagen hebben een brug geslagen tussen de eerstelijns- en de trombosezorg. Eind september en begin oktober hebben wij samen met medewerkers van de trombosedienst, zorggroepen en partners een boottocht gemaakt over de wateren rondom Amsterdam.

Om de privacy van patiëntgegevens in het Portavita KIS beter te waarborgen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen medewerkers van organisaties binnenkort gebruik gaan maken van een extra beveiligingsmethode.

Portavita speelt  als ICT-dienstverlener een belangrijke rol bij zowel de antistollingsbehandeling als bij zorggroepen voor de ondersteuning van  de eerstelijns keten-DBC’s. Diverse ontwikkelingen en pilots laten zien dat huisartsen meer betrokken raken bij de behandeling van antistollingspatiënten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de innovaties op het gebied van NOAC’s en diagnostiek in de eerste lijn.

De Trombosedienst van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) NV in Curaçao startte eind augustus met TROMIS/2. Dit platform biedt ondersteuning voor de volledige behandeling van de antistollingspatiënt. Het TROMIS/2-platform wordt geleverd door Philips Healthcare en volledig ontwikkeld, geïmplementeerd en gehost door Portavita.

Trombosedienst SKB Winterswijk heeft eind september een succesvolle overstap gemaakt van ICT-leverancier Trodis naar het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS) Antistolling.

Star-MDC en Portavita hebben een partnerovereenkomst ondertekend voor het gebruik en de integratie van de trombosedienst-app van Star-MDC.

Eind april zijn gebruikers van Portavita Ouderenzorg bijeen gekomen om ervaringen, wensen en toekomstvisies rondom het dossier Ouderenzorg te delen. Intensief samenwerken, eenvoudig delen van informatie en op het juiste moment hier inzicht in krijgen is cruciaal voor zorgverleners. Deze intensievere samenwerking, ook met grotere thuiszorg- en V&V-organisaties en de tweede lijn, vraagt een optimalisatie van het Portavita KIS en meer aandacht voor de implementatie en ondersteuning van de genoemde nieuwe gebruikers.

De trombosedienst Westfriesgasthuis in Hoorn is in juni 2015 overgestapt van GLIMS naar Portavita KIS Antistolling voor de behandeling van reguliere antistollingspatiënten.

Portavita biedt niet alleen een applicatie aan, maar ook een leeromgeving: Portavita Academy. Het huidige aanbod van Portavita Academy bestaat uit een zevental e-learningmodules, waarvan vier bestemd zijn voor patiënten. De cursussen die bedoeld zijn voor medewerkers zijn geaccrediteerd voor 1 punt per module.

De uitbreiding van het Portavita KIS met de Patient Explorer bewees al eerder dit jaar haar meerwaarde voor de zorggroepen tijdens het opleveren van de InEen-rapportages aan de zorgverzekeraar. Met deze flexibele managementrapportagemodule is het nu ook mogelijk om voor iedere huisartsenpraktijk binnen de zorggroep automatisch en snel de NHG-accreditatiebestanden in Excel- en PDF-formaat te downloaden.

Afgelopen maand doneerde Portavita een bedrag aan de Stichting ‘Meet Kate’. Dit is een kleinschalige organisatie met onderwijsprojecten in het zuiden van Ghana. Geïnspireerd door de Ghanese Kate, investeert de Stichting in de potentie waar dit land zo vol van is. Meet Kate zet zich in om juist op een kleine schaal de zelfredzaamheid te bevorderen. Alle projecten van Stichting Meet Kate zijn opgericht in samenwerking met lokale organisaties.

Zorggroep Medrie Zwolle en Hardenberg Ommen implementeren het Keten Informatie Systeem (KIS) van Portavita bij meer dan tweehonderd huisartsen.

“Zorgverleners kunnen meedoen in dit systeem als zij instemmen met onze multidisciplinaire zorgprotocollen en als ze gaan werken met ons Portavita KIS. Dat is een harde voorwaarde, want het KIS dwingt af dat alle partijen op dezelfde manier werken, dezelfde proces- en uitkomstparameters gebruiken en dat iedereen makkelijk en veilig informatie kan delen. We hebben ook wel even gekeken naar andere alternatieven, zoals koppelingen tussen de systemen van de verschillende deelnemers. Maar dan creëer je op ict-gebied een veel te complexe situatie.”

INR’s die met een CoaguChek XS Pro worden gemeten, worden in de meeste gevallen nog handmatig in Portavita ingevoerd. Voor een snellere, maar vooral een veiliger werkwijze is een automatische verwerking de beste optie. Naast de bestaande koppeling via MobiHealth is er nu een nieuwe koppeling beschikbaar. Deze werkt via het middleware platform van Roche: cobas IT 1000. Alle trombosediensten die de beschikking hebben over dit platform, kunnen gebruik maken van de koppeling.

De FNT stelt jaarlijks de ‘Samenvatting Medische jaarverslagen’ op. Elke trombosedienst levert hiervoor haar eigen gegevens aan die handmatig worden ingevoerd via een webapplicatie van de FNT. Om dit proces te vereenvoudigen heeft Portavita, in samenwerking met de FNT, het zogenaamde ‘belastingdienstmodel’ ontwikkeld.

In toenemende mate willen zorggroepen inzicht krijgen in hun eigen presteren en moeten zij hierover verantwoording afleggen aan zorgverzekeraars. Uiterlijk 1 april moesten de zorggroepen de jaarlijkse rapportages aan InEen opleveren. Portavita heeft dit met de Patient Explorer eenvoudig gemaakt. Het was hiermee voor hen een kwestie van ‘één druk op de knop’ om deze rapportages uit het systeem te halen en aan te leveren.

In Noordwest Utrecht experimenteren huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde onder begeleiding van kenniscentrum Vilans met multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn. In een interview met De Eerstelijns leggen zij uit hoe de module Ouderenzorg van Portavita dit ondersteunt.

Buurtzorg Nederland en Myshopeye organiseerden in maart voor de vijfde keer een congres voor alle medewerkers van Buurtzorg. Als relatie van Buurtzorg en partner van Myshopeye was Portavita alle vier de dagen aanwezig met een stand.

Portavita is positief getoetst door ZO! Hiermee laat Portavita zien dat hun platform voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars bij de inkoop stellen aan zorgaanbieders die zelfmanagementprogramma’s aanbieden.

In de bijlage ‘Hart & Bloedvaten’ van de Telegraaf werd in maart het artikel ‘Zelfmanagement geeft je vrijheid’ geplaatst. Hierin vertellen Ron van ’t Land en Cees de Graaff over zelfmanagement voor antistollingspatiënten met behulp van het Digitaallogboek.nl, het beveiligde patiëntenportaal van Portavita.

De zorggroep Catena in Friesland gaat vanaf april 2015 gebruikmaken van de modules Diabetes, Astma/COPD en CVRM  van het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS).

In de week van 17 t/m 24 maart organiseert Buurtzorg Nederland vier congressen voor alle Buurtzorgmedewerkers met het thema: ‘Veerkracht & Vitaliteit’.

Op 26 maart vindt het landelijk NedHIS & EZD Congres plaats in Vianen met het thema: Ins & Outs van het Individuele Zorg Plan en toegepaste innovaties.

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen en Portavita hebben een 5-jarige overeenkomst afgesloten voor het gebruik van het Portavita Keten Informatie Systeem Antistolling.

Op 10 december heeft helpLine in samenwerking met Starlet DC en Portavita een Ronde Tafel georganiseerd voor meer dan 40 beleidsbepalende medewerkers van medische laboratoria, trombosediensten en diagnostische centra uit het hele land.

Het Eerstelijns Centrum Tiel, van de zorggroep Gelders Rivierenland, werkt al jarenlang met de modules Diabetes, Astma / COPD, CVRM van Portavita en recent ook met Ouderenzorg. In november hebben zij als eerste in Nederland voor hun diabeteszorg een officieel HKZ-certificaat gekregen.

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie heeft samen met de artsenorganisatie KNMG en de zorgverzekeraars een kader opgesteld waaraan een goed persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) moet voldoen. Portavita ontving samen met drie andere platformen de hoogste score.

De trombosedienst Friesland Zuidwest, onderdeel van het Antonius Ziekenhuis Sneek, is succesvol overgestapt van Trodis naar TROMIS2, geleverd door Philips Healthcare en gehost door Portavita.

Portavita laat opnieuw zien dat zij voldoet aan de hoge internationale kwaliteitsnorm: ISO 13485:2003.

In samenwerking tussen Portavita en Roche Diagnostics is een koppeling gebouwd tussen Portavita Antistolling en het IT-1000 platform van Roche. Deze koppeling kan worden gebruikt voor het versturen van INR’s die met een CoaguChek XS Pro zijn gemeten, naar Portavita Antistolling.

Met één druk op de knop maakt de nieuwe tool ‘Patient Explorer’ van Portavita, het opvragen van managementinformatie een stuk eenvoudiger.

Succesvolle training voor NPT-medewerkers in regio Tiel!

Recent verschenen er enkele publicaties in het British Medical Journal die van invloed kunnen zijn op het protocol rond het gebruik van de NOAC. De informatie wijst in de volgende richtingen: er zou meer diversiteit moeten zijn in de dosering en er is meer monitoring van de patiënten nodig dan in eerste instantie werd gesuggereerd (lees verder).

Portavita heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de gebruikers van het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS). Het onderzoek werd uitgevoerd tussen juni en augustus jl.. Meer dan driehonderd respondenten gaven hun mening over het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS).

De Trombosedienst van het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft, in samenwerking met Roche Diagnostics, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle NPT-medewerkers en diverse NPT-patiënten. Doel van het onderzoek is onder andere om input te krijgen voor de inhoud van de trainingen en eventueel de processen rond NPT te verbeteren. Eerder voerde de Trombosedienst Ziekenhuis Rivierenland Tiel een soortgelijk onderzoek uit.

Portavita neemt deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Scheper Ziekenhuis.

23-07-2014
Today, the first 5 patients with diabetes type 2 have been recruited to run the trials of FP7 project COMMODITY12. 15 more will follow.

CIMI Amsterdam
November 1 - November 3, 2014

Portavita en Spasenije Group sluiten overeenkomst

Kazan, Russische Federatie - Portavita heeft op 22 februari een overeenkomst gesloten met de ‘Spasenije Zorgverzekeringen’, een zorgverzekeraar met meer dan 600.000 verzekerden en veel nationale corporate clients. Deze overeenkomst is het startsein voor een eerste commercieel project rond chronische zorg in Tatarstan.

Op weg naar een regionaal samenwerkingsplatform

Op 12 oktober 2017 hebben wij ons derde seminar gehouden over regionale samenwerking in buitenplaats Mereveld in Utrecht. Thema van het symposium: hoe kunnen innovatieve ICT-platforms de regionale samenwerking tussen zorgpartners versterken en ondersteunen? Vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden, trombosediensten en betrokkenen waren aanwezig.

Tatarstan kiest voor Portavita

De president van Tatarstan heeft samen met de minister van gezondheidszorg  ingestemd met de start van een nationaal programma met Portavita.

Portavita lanceert twee mobiele antistollingsapps

Portavita kondigt de lancering van twee nieuwe mobiele apps aan voor patiënten en zorgverleners in de antistollingszorg.

PharmaPartners en Portavita intensiveren samenwerking

PharmaPartners en Portavita gaan de informatie-uitwisseling tussen het HIS en het KIS verder optimaliseren. Huisartspraktijken krijgen hierdoor in Medicom een nog beter overzicht van de patiënt. Daarnaast kunnen zij snel en eenvoudig indicatoren en rapportages voor NHG-accreditaties opleveren. 

Portavita kondigt Health Management Platform aan

Portavita biedt een next-generation Health Management Platform aan dat persoonsgerichte zorg en samenwerking in de regio ondersteunt en populatiemanagement mogelijk maakt.

Radboudumc biedt onderzoekers als eerste UMC een digitaal onderzoeksplatform

Consortium IT-specialisten introduceert Researchworkspaces as a Service. Radboudumc en een consortium van IT-specialisten onder leiding van Vancis hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de dienst Researchworkspaces as a Service. Hiermee stelt Radboudumc haar onderzoekers als eerste UMC in Nederland in staat om onderzoek herhaalbaar en schaalbaar uit te voeren en toegankelijk en bruikbaar te maken voor collega-onderzoekers in binnen- en buitenland in een veilige omgeving. Alle onderzoekers van het Radboudumc kunnen gebruik maken van de online Digital Research Environment (DRE).

Antistollingspatiënten in Suriname beter behandeld dankzij e-health platform van Portavita

Amsterdam, 16 juni 2016 - Portavita, marktleider in software ter ondersteuning van de behandeling van chronisch zieken, heeft recent haar digitale antistolling monitoring- en behandelplatform geïmplementeerd in Suriname. Trombosepatiënten in Suriname kunnen hierdoor aanzienlijk beter behandeld worden, wat leidt tot minder complicaties en lagere zorgkosten.
 
In Suriname ondergaan circa duizend patiënten een antistollingsbehandeling. Dit houdt in dat ze regelmatig hun bloedwaarden moeten laten controleren en op basis daarvan een nieuw doseerschema voor hun medicatie voorgeschreven krijgen. Voor vele duizenden mensen die ook een antistollingsbehandeling nodig hebben, was deze vorm van behandeling niet mogelijk vanwege de grote reisafstand tot het ziekenhuis, gebrek aan specialistische kennis of financiële middelen. Met als gevolg een sterk verhoogde kans op complicaties in de vorm van TIA’s, CVA’s en embolieën. Voor cardioloog Dr. G.P. Oehlers, werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, was dit aanleiding om op zoek te gaan naar een betere en efficiëntere ondersteuning van de antistollingsbehandeling. Na uitgebreide research kwam hij terecht bij het Nederlandse Portavita. Lees verder

Artikel ICT-Magazine: Kwetsbare ouderen beter in beeld met KIS (2015)

“Zorgverleners kunnen meedoen in dit systeem als zij instemmen met onze multidisciplinaire zorgprotocollen en als ze gaan werken met ons Portavita KIS. Dat is een harde voorwaarde, want het KIS dwingt af dat alle partijen op dezelfde manier werken, dezelfde proces- en uitkomstparameters gebruiken en dat iedereen makkelijk en veilig informatie kan delen. We hebben ook wel even gekeken naar andere alternatieven, zoals koppelingen tussen de systemen van de verschillende deelnemers. Maar dan creëer je op ict-gebied een veel te complexe situatie.”

Artikel De Eerstelijns: KIS helpt kwetsbare ouderen beter in beeld te krijgen (2015)

In Noordwest Utrecht experimenteren huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde onder begeleiding van kenniscentrum Vilans met multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn. In een interview met De Eerstelijns leggen zij uit hoe de module Ouderenzorg van Portavita dit ondersteunt.

Pagina's