Banner/background Scientific Research Portavita.

Near-Patient Testing

Portavita Antistolling – Near-Patient Testing  (NPT) faciliteert de samenwerking tussen de trombosedienst en zorginstellingen. Medewerkers van de zorginstelling meten de INR van een patiënt met behulp van een apparaat, terwijl de trombosedienst doseert.

De communicatie tussen de zorginstelling en de trombosedienst vindt plaats via het Portavita KIS. De zorginstelling ontvangt voor haar activiteiten een vergoeding van de trombosedienst. Zo ontstaat een ideale samenwerking in de keten.

De voordelen van deze werkwijze zijn divers:

 • De organisatie bepaalt zelf het tijdstip waarop de patiënten worden geprikt
 • Bij een afwijkende INR kan de zorgverlener eenvoudig navraag doen op de afdeling naar een mogelijke oorzaak
 • Een vingerprik is voor de cliënt prettiger dan een veneuze bloedafname
 • De doseerbrieven kunnen steeds opnieuw worden uitgeprint, zoekraken behoort tot het verleden
 • De getrainde medewerkers van de zorginstelling vergroten hun kennis over de trombosebehandeling
 • Door de gezamenlijke behandeling verbeteren de contacten tussen zorginstelling en trombosedienst, hetgeen de behandeling ten goede komt
 • Ook in de avond en in het weekend kan zo nodig een INR worden geprikt.
 • De doseerbrieven zijn beschikbaar op de dag van controle in plaats van de dag na de controle

Andere bronnen:

De NZa heeft met ingang van 1 januari 2012 een tarief vastgesteld voor Near-Patient Testing dat te gebruiken is door zelfstandige trombosediensten. Het tarief voor ziekenhuistrombosediensten is in ontwikkeling.

Onderzoeksproject Commodity12

Portavita neemt deel aan Europees onderzoek Commodity12.

Samen met vooraanstaande Europese universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven neemt Portavita sinds oktober 2011 deel aan het Commodity12 project. Commodity12 heeft als doel om een intelligent systeem te ontwikkelen dat gecombineerde medische gegevens kan analyseren. Dit maakt het mogelijk om medische kennis nog beter toepasbaar te maken op het specifieke profiel van een patiënt.

Tijdens het project zal onderzoek gedaan worden naar Diabetes, type 1 en 2. Er zal kunstmatige intelligentie worden toegepast op een combinatie van gegevens waaronder:

 • Standaard medische gegevens zoals deze bijvoorbeeld worden vastgelegd in Portavita;
 • Genetische informatie waarbij het gaat om een aantal genetische aspecten waarvan uit de literatuur bekend is dat ze een relatie hebben tot het ziektebeeld;
 • Gegevens die worden verkregen door middel van Continuous Monitoring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sensoren die op de huid van de patiënten bevestigd zijn en continu bepaalde waarden doorgeven aan het systeem.

De projectorganisatie heeft specifiek Portavita gevraagd haar KIS software beschikbaar te stellen omdat de software van Portavita volledig gebaseerd is op internationale standaarden zoals HL7 en IHE.

Omdat de gegevens in het Portavita KIS van zeer hoge medische kwaliteit zijn, heeft het projectteam Portavita tevens gevraagd anonieme gegevens beschikbaar te stellen om nieuwe mogelijkheden voor behandeling te onderzoeken. Portavita zal haar klanten vragen om toestemming om deze – volgens Internationaal Protocol geanonimiseerde – patiëntgegevens beschikbaar te stellen.

Het Franse CNRS zal haar kennis van genetica toevoegen aan het project; de universiteiten van HES SO (Zwitserland) en Royal Holloway University of Londen zullen het Kunstmatige Intelligentie gedeelte voor hun rekening nemen; voor de realisatie van de sensoren zal de Universiteit Imperial College (Groot Brittannië) met het bedrijf Bodytel (Duitsland) samenwerken; voor security en compliance aspecten zullen de specialisten van DFKI (Duitsland) worden ingezet.

 

Tot slot zullen leidende professoren op het gebied van diabetes van het Lódz Ziekenhuis in Polen en het CMR-IASI  in Italië tijdens een pilot een aantal patiënten behandelen op basis van de verkregen uitkomsten.

Het is onze missie om de beste zorgict te ontwikkelen en dit Europese project biedt ons daarvoor een waardevolle kans. Wij zijn blij om samen met onderzoekers en vooraanstaande diabetesspecialisten aan een verbetering van de behandeling te werken. Door de resultaten van het onderzoek terug te vertalen in onze software kunnen wij onze klanten in staat stellen hun patiënten nog betere zorg te verlenen!

Het project is deels gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het FP7 programma. Contactpersoon is Olivier Marchesini.

HL7 Workgroup Meeting

Portavita presenteert visie op privacy van medische data tijdens HL7 Workgroup Meeting in San Antonio

Hoe kunnen grote hoeveelheden medische data geanalyseerd worden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, privacy, security en auditability van deze gegevens?

De voorspellende waarde die voortkomt uit het analyseren van extreem grote hoeveelheden medische data heeft een enorme impact, zowel op de verbetering van de kwaliteit van de zorg, als op het verlagen van de kosten ervan. De kwaliteit, privacy, security en auditability van de data dient echter te allen tijde gewaarborgd te zijn.

Portavita is één van de consortiumpartners van het onderzoeksproject AXLE , dat valt onder het Framework Programme 7 (FP7) van de Europese Commissie. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar verbeterde mogelijkheden voor de analyse van extreem grote hoeveelheden medische gegevens. In dit kader hebben twee medewerkers van Portavita onlangs een presentatie gegeven tijdens de HL7 Workgroup Meeting in San Antonio, Texas, USA.

HL7 is een internationale non-profit organisatie die standaarden op het gebied van IT in de zorg creëert en onderhoudt. Zij heeft een nieuwe standaard ontwikkeld, genaamd ‘Healthcare Privacy and Security Classification System’ (HCS). Deze standaard beschrijft een software architectuur voor het koppelen van security-gerelateerde metadata aan medische data. Op basis van deze metadata kan bepaald worden wie wel of geen toegang heeft tot de data.

Tijdens de meeting gaven Henk-Jan Meijer en Albana Gaba een presentatie over Portavita en het AXLE project en het mogelijke gebruik van het HCS systeem in context van het project. De presentatie, genaamd ‘Privacy-aware analytics on healthcare data’ werd bijzonder goed ontvangen door de werkgroepleden en leidde tot veel enthousiasme over de ontstane nieuwe mogelijkheden.

Meer informatie over HL7 is te vinden op www.hl7.org.

Download hier de volledige presentatie ‘Privacy-aware analytics on healthcare data’.

Meer informatie over het AXLE project is te vinden op www.axleproject.eu.

Gepubliceerd op: 30 januari 2014

Pagina's