Voor al uw vragen over de werking van onze applicatie kunt u via de contactpersonen van uw zorggroep of trombosedienst terecht bij de helpdesk van Portavita. Daarnaast is onze helpdesk rechtstreeks beschikbaar voor alle patiënten die u toegang heeft gegeven tot hun eigen elektronische dossier.

De helpdesk wordt bezet door intern opgeleide medewerkers. Zij kunnen het merendeel van de vragen direct beantwoorden. Indien nodig, staan ze in direct contact met het IT- en salesteam. De helpdesk is gedurende werkdagen telefonisch direct bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur.

 

0900 20 20 001

 

Daarnaast kunt u altijd uw vragen per e-mail stellen. Gebruik hiervoor het e-mail adres: support@portavita.eu. Uw vragen worden binnen één werkdag beantwoord.

Implementatie en opleiding

Portavita heeft diverse klanten: zorggroepen, trombosediensten, ziekenhuizen, patiënten. Voor alle gebruikers is een uitgebreid ondersteuningspakket beschikbaar. Hierop kan een beroep worden gedaan bij de start van het gebruik, maar ook ten behoeve van uitbreiding van de keten naar andere organisaties of disciplines, nieuwe koppelingen, enzovoort.

Technisch

 • dataconversie
 • koppelingen met laboratoria
 • handleidingen per HIS voor het extraheren van de NAW gegevens uit het HIS
 • mogelijkheid tot ondersteuning van de huisarts bij data-extractie uit HIS door een IT-student

Procesondersteuning

 • implementatieplan (in map en digitaal) met alle benodigde documenten
 • adviseren van de service desks van de zorggroepen
 • website met allerlei belangrijke en handige documentatie

Trainingen

 • initiële trainingen aan hoofd- en (soms) eindgebruikers
 • na verloop van tijd: advanced trainingen voor de fijne kneepjes

Portavita en TVOsolutions zijn een samenwerking aangegaan voor het inzetten van een e-learning portfolio, die aan trombosediensten wordt aangeboden.

Trombosediensten besteden veel tijd aan kennisoverdracht aan ketenpartners. Patiënten die starten met zelfmeten hebben behoefte aan inzicht over de antistollingbehandeling en het gebruik van de zelfmeetapparatuur of het doseren.

Bij de samenwerking met zorginstellingen en thuiszorg, het Near-Patient Testing, dienen de medewerkers van deze organisaties kennis te vergaren over de behandeling en de Point-of-care apparatuur. Met het aanbod van de e-learningcursussen bent u als trombosedienst in staat om per patiënt en zorgverlener maatwerk te leveren met het aanbod van een e-learningcursus of een klassikale training.

Deze leeromgeving wordt via www.portavita-academy.nl ontsloten, en biedt u de volgende cursusmogelijkheden:

Voor de client/patiënt:

 • Basiskennis antistollingsbehandeling voor patiënten
 • Meten met de CoaguChek® XS voor de patiënt
 • Zelfdoseren acenocoumarol
 • Zelfdoseren fenprocoumon

Voor de zorgverlener:

 • Basiskennis antistollingsbehandeling voor medewerkers
 • Meten met de CoaguChek® XS voor zorgmedewerkers
 • Meten met de CoaguChek® XS Pro voor zorgmedewerkers

Alle e-learingcursussen voor de zorgverlener zijn geaccrediteerd door: Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.