Pim Valentijn, Adjunct-directeur Essenburg Training & Advies en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht gaf tijdens het Portavita Seminar een presentatie over Regionale samenwerking: Balanceren tussen hype & hope.

Het realiseren van betere uitkomsten tegen lagere kosten, vraagt om constructieve samenwerkingsrelaties over de hele keten van preventie, zorg en welzijn. Dit betekent dat uitgangspunten veranderen over hoe de zorg van de toekomst georganiseerd moet worden. Populatie management, shared savings, substitutie, uitkomstbekostiging, triple aim, 1,5-lijnszorg en value-based healthcare zijn termen die hierbij regelmatig vallen. Maar wat ligt eigenlijk ten grondslag aan deze hypes en hoe kunnen ze worden toegepast in de regio? En is er ‘hope’ om als zorggroep, gezondheidscentra of trombosedienst hier een leidende rol in te spelen? Dr. Pim Valentijn zal u aan de hand van (inter)nationale ‘best practices’ laten zien welke stappen er de komende jaren nodig zijn om betere zorg tegen lagere kosten te realiseren.