Portavita ondersteunt zorgverleners en patiënten bij behandel- en preventieprogramma’s om de zorg te verbeteren en de regionale samenwerking te ondersteunen met haar Health Management Platform (HMP).

Zorgverleners en organisaties zoeken antwoorden op de volgende vragen: Hoe organiseren we de zorg op regionaal- en wijkniveau? Hoe identificeer ik in mijn organisatie/praktijk en regio populaties met een verhoogd risico? Op welke wijze kan ICT mij eenvoudig en gericht ondersteunen bij overleg, preventie en behandeling? En hoe informeer en betrek ik de zorgconsumenten?

Zorgorganisaties werken steeds meer samen rond de complexe zorgvraag van de patiënt. Het is noodzakelijk om de mogelijkheden van zorgverleners en Zorg ICT-leveranciers te bundelen om de uitdagingen aan te kunnen.

Portavita is ervan overtuigd dat dit te bereiken is door een gedragen regionale organisatie in combinatie met haar HMP. Partijen werken daarbij zo veel als mogelijk in hun eigen systeem en daar waar noodzakelijk samen in een regionaal platform dat voor alle betrokkenen en gebruikers waarde toevoegt.

De modules voor specifieke behandelingen zijn ontwikkeld voor de ondersteuning van de behandeling van patiënten. Input van toonaangevende medische professionals en hun patiënten hebben geleid tot in eerste instantie de volgende modules: Antistolling, Diabetes, Astma/COPD, Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), Ouderenzorg en Palliatief. Hierin is toegang voor de patiënt tot het eigen dossier een belangrijk onderdeel. Nu kunnen ook eenvoudig nieuwe doelgroepen met beschikbare functionaliteit (onder andere het IZP, MDO, Lab-uitslagen, medicatie, consultatie en verslaglegging) worden ondersteund. Denk aan een regionale overlegtafel en toepassingen voor NOAC, wondzorg, GGZ, nierschade en dementie of welk zorgpad u dan ook in uw regio wenst te ondersteunen.

De oplossingen voor Data Management zorgen ervoor dat u gegevens uit Portavita kunt gebruiken voor managementrapportages, analyse of verder onderzoek. Alle Portavita-modules hebben een Rapportage- en Analyse-functionaliteit geïntegreerd.
Portavita hecht aan standaarden en kwaliteit. Het Portavita HMP is dan ook gebaseerd op best practices, behandelprotocollen en standaarden als HL7, SNOMED CT en LOINC. Inmiddels worden vele honderdduizenden patiënten behandeld met behulp van het Portavita HMP. De software van Portavita is meertalig en momenteel in gebruik in Nederland, Curaçao, Duitsland, Rusland en Suriname.

Missie

Wij bieden een Platform voor regionaal Populatie Management, met generieke en specifieke zorgprogramma's, zelfmanagement, ondersteuning van diagnostiek op afstand en gegevens analyse.
Portavita ondersteunt met haar Platform zorgverleners en zorgconsumenten onafhankelijk van tijd en plaats, gericht op het leveren van zinvolle zorg door de juiste persoon in samenhang met de inzet van andere betrokkenen.

Visie

Portavita ziet een wereld waar patiënten, zorgverleners en burgers digitaal en veilig relevante informatie delen en deze gebruiken voor preventie en behandelingen alsmede het doorgronden van de kwaliteit van de zorg om deze gericht te kunnen verbeteren.

 

Evert Jan Hoijtink

Oprichter, CEO en aandeelhouder van Portavita B.V.
Medeoprichter, Directeur en aandeelhouder van MGRID B.V.

Evert Jan studeerde Economie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na zijn functie als industrieel accountant bij AkzoNobel is hij terechtgekomen in de IT-industrie, als accountmanager bij Honeywell Bull, accountmanager en senior consultant bij Capgemini en als director of eCommerce bij Oracle EMEA. Zijn kerncompetenties zijn bedrijfsontwikkeling, IT-structuren, standaardisatie en ondernemen. Met zijn visionaire kijk leidt Evert Jan, als hoofd van het bedrijf, Portavita richting een wereld waar zorgverleners, patiënten en burgers veilig digitaal informatie kunnen delen om zo tot een gezondere samenleving te komen.

Edo Westerhuis

Oprichter, COO en aandeelhouder van Portavita B.V.
Aandeelhouder van MGRID B.V.

Edo is sinds de start van zijn carrière altijd betrokken geweest bij ICT. Edo behaalde cum laude zijn Master of Science in Computer Science. Hij startte zijn loopbaan op de R & D afdeling van  ’s werelds grootste bloemenveilingen. Hij vervolgde zijn carrière bij de toonaangevende zorgverzekeraar AGIS. Hier bekleedde hij verschillende rollen die betrekking hadden op de analyse van businessprocessen en data. Met deze kennis is hij van onschatbare waarde voor Portavita in zijn rol als COO.

 

Aloys Langemeyer

Director Sales & Services

Aloys heeft jarenlange ervaring op het gebied van (internationale) sales en sales management bij KPMG, Oracle en Honeywell Bull. Hij heeft een Master of Science in Economics, evenals uitgebreide kennis van de markt in de gezondheidszorg, met name op het gebied van chronische zorg. Bij Portavita is Aloys onder andere verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met klanten, partners en aandeelhouders.

Pieter Terpstra

International Implementation Manager

Pieter werkt sinds de start van het bedrijf bij Portavita. Hiervóór werkte hij in een internationale omgeving op het gebied van service en implementatie. Pieter heeft diepgaande kennis op het gebied van implementatie en ondersteuning van procedures, de overgang van de bedrijfsprocessen, dataconversie en opleiding. Het begeleiden van onze (internationale) klanten in hun migratie naar de Portavita software is bij hem in zeer goede handen.

Marcel Bodewitz

CIO

Marcel studeerde Computer Sciences aan de Universiteit van Twente. Voor hij bij Portavita kwam werken heeft hij ervaring opgedaan bij verschillende ICT-bedrijven. In zijn functie als CIO ligt zijn focus op de organiserende kant van software ontwikkeling en IT. Met zijn creatieve en open blik stimuleert hij de R & D en innovatie binnen Portavita. Hij brengt verschillende aspecten van onze software samen: van gebruikerservaring tot businessmogelijkheden, en van softwarestructuren tot teststrategieën.

Martin

Martin Fleurke

CTO

Ook Martin studeerde af aan de Universiteit van Twente. Martin begon zijn carrière als software engineer bij Portavita. Binnen Portavita heeft hij grote stappen gemaakt. Sinds 2009 bekleedt hij de rol van CTO. Martin levert een waardevolle bijdrage aan de innovatie van onze nieuwe producten.

Olivier Marchesini

Olivier Marchesini

Manager Quality & Compliance

Olivier studeerde werktuigbouwkunde aan de École Centrale de Lyon in Frankrijk en studeerde daarna bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente. Voordat Olivier bij Portavita begon als Quality & Compliance manager werkte hij onder andere als accountmanager bij Capgemini en als manager R&D bij Agis Zorgverzekeringen. Sinds 2010 vervuld Olivier verschillende functies binnen Portavita. Met zijn Franse achtergrond bekleedt hij de functie Export Manager France en was hij vanuit Portavita verantwoordelijk voor twee grote Europese onderzoeksprojecten AXLE en COMMODITY12.

Naast zijn werk bij Portavita is hij in het kader van kwaliteit voorzitter en lid van de volgende commissies:

- Voorzitter van het NEN-Platform Software as a Medical Device (SAMD NC 303500) (Description)
- Lid van de NEN Norm Commissie Informatievoorziening in de Zorg (NC303006)
- Lid van NEN Norm Commissie Medisch Hulpmiddelen (NC301002) (Description)

Hij is ook lid van de Regulatory Affairs Professionals Society – RAPS (Description)

Onze huidige partners zijn:

Binnen het AXLE consortium werkt Portavita nauw samen met 2ndQuadrant, die met haar specifieke kennis en ervaring met PostgreSQL databases een belangrijke bijdrage levert aan het AXLE project.

Body Tel is een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in telemedische begeleidings- en managementsystemen voor chronische ziekten zoals diabetes. Het doel daarbij is om patiënten, professionals, zorgverleners en familieleden te voorzien van de meest actuele gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve draadloze technologieën.

Het Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) is het National Supercomputing instituut van Spanje. Zij heeft als missie om Information Technology te onderzoeken, ontwikkelen en beheren waarmee wetenschappelijke vooruitgang gefaciliteerd kan worden.

Het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) is het grootste onderzoekscentrum in Europa. Vanuit tien gespecialiseerde wetenschappelijke instituten wordt op uiteenlopende gebieden onderzoek gedaan. Hiervoor werken zij samen met universiteiten, andere onderzoekscentra en industriepartners. Met haar specifieke kennis van genetica levert het CNRS een belangrijke bijdrage aan het Commodity12 project en is zij één van de partners waar Portavita mee samenwerkt.

T-Venture, de investeringsmaatschappij van Deutsche Telekom, heeft na een jarenlange verkenning van de markt van Disease Management Systemen, een minderheidsbelang genomen in Portavita B.V. Tevens heeft Portavita een samenwerkings overeenkomst gesloten met T-Systems, het hosting- en systeemhuis van Deutsche Telekom.

Het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) is het toonaangevende onderzoeksinstituur op het gebied van innovatieve software technologie. Op het gebied van Kunstmatige Intelligentie behoort DFKI tot de top van de wereld. De experts van DFKI werken binnen het Commodity12 project nauw samen met Portavita en houden zich bezig met security en compliance aspecten.

EMC bouwt informatie infrastructuren en virtuele infrastructuren om mensen en bedrijven over de hele wereld te helpen om het meeste te halen uit hun digitale informatie. EMC biedt back-up en herstel, enterprise content management, geïntegreerde opslagruimte, big data, enterprise storage, data federation, archivering, veiligheid en deduplicatie.

De Zwitserse Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES SO) was de eerste universiteit in Zwitserland en is inmidddels uitgegroeid tot een prominente universiteit op zowel nationaal als internationaal niveau. Samen met Portavita en andere vooraanstaande partijen participeert de HES SO in het Commodity12 project, waar zij hun kennis van Kunstmatige Intelligentie toevoegen aan het onderzoek.

Het Imperial College behoort tot de beste universiteiten  ter wereld. Dit wetenschappelijk gebaseerde instituut geeft onderwijs aan studenten uit 126 verschillende landen. Binnen het Commodity12 project houdt het Imperial College zich bezig met het toepassen van sensoren voor het verkrijgen van patiëntgegevens door middel van Continuous Monitoring.

iqClinic en Portavita hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het gebruik van de Antistolling Module van Portavita als onderdeel van de ‘totale behandeling voor antistolling’ in Rusland.

De Poolse Medical University of Lodz is één van de grootste medische onderzoekscentra in Polen. Zij werkt nauw samen met een groot aantal andere universitair medische centra in Europa. Binnen het Commodity12 project zullen vooraanstaande professoren op het gebied van diabetes van het Lódz Ziekenhuis in Polen tijdens een pilot een aantal patiënten behandelen op basis van de verkregen uitkomsten. Het systeem van Portavita zal hen hierin ondersteunen.

MGRID ontwikkelt software voor het beheren van medische gegevens. De voordelen van MGRID zijn schaalbaarheid voor grote databases, lage kosten in gebruik, lage investeringskosten bij uitbreidingen en hoge gegarandeerde snelheid voor gebruik in interactieve omgevingen. Daarnaast levert het bedrijf analytische en statistische rapportages.

MGRID komt voort uit Portavita en heeft deels dezelfde aandeelhouders, waaronder Deutsche Telekom.

Het Platform voor Samenwerking van Portavita is geïntegreerd in het PAZIO patiëntenportaal. Dankzij de integratie met Portavita kunnen cliënten met een chronische ziekte, die deelnemen aan het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM, thuis hun eigen dossier inzien en metingen invoeren. De resultaten worden door de praktijkverpleegkundige en/of arts gevolgd. Ondersteuning van Zelfmanagement bij chronisch zieken is een veelbelovende e-health toepassing.

Philips Healthcare ziet in Portavita de ideale opvolger van haar software voor de ondersteuning van de trombosediensten. Daarom zijn beide partijen een samenwerking overeengekomen voor de levering van Portavita Antistolling aan de relaties van Philips Healthcare.

Royal Holloway is één van de grootste departementen van de University of Londen en heeft een uitmuntende reputatie op het gebied van Research. Samen met de HES SO nemen zij het Kunstmatige Intelligentie gedeelte voor hun rekening binnen het Commodity12 project, waar Portavita onderdeel van uitmaakt.

Opleidingen op het gebied van zorg en ICT hebben steeds meer belangstelling voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Om voorbereid te zijn op de praktijk is er behoefte om in het onderwijs gebruik te maken van een voorbeeld-EPD. Portavita ondersteunt deze wens door de module CVRM ter beschikking te stellen aan Saxion Hogescholen.

STIZAN is de belangenorganisatie voor en door patiënten die langdurig antistollingsmiddelen gebruiken. Patiënten die langer dan een half jaar antistollingsmiddelen gebruiken kunnen na overleg met de trombosedienst kiezen voor zelfmanagement.

De Universiteit van Manchester is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Victoria University of Manchester en de University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), twee van Engeland’s meest vooraanstaande universiteiten. Zo’n 25 nobelprijswinnaars hebben hier gewerkt of gestudeerd.

De University of Ljubljana is de oudste en grootste universiteit in Slovenië en behoort tot de grootste universiteiten in Europa. Bij het Laboratory of Bioinformatics, onderdeel van de universiteit, werken 15 professoren, onderzoekers en software ontwikkelaars die aan verschillende onderzoekstrajecten deelnemen, waaronder het AXLE-project.

Vancis Advanced ICT Services biedt ICT-dienstenen aan bedrijven, universiteiten en onderwijs- en zorginstellingen. De organisatie beheert twee van haar eigen duurzame datacenters in Amsterdam en Almere. Vancis beheert hier ook de data van Portavita. Deze datacenters maken gebruik van uitgebreide aansluitmogelijkheden, waaronder de Amsterdam Internet Exchange (AMX-IX). Vancis biedt haar klanten kosteneffectieve, 7x24 continuiteit en veiligheid. Daarnaast voldoet het aan de hoogste kwaliteit standaarden (ISO 27001 en ISO 9001).

Huisartsen die het Portavita Platform voor Samenwerking gebruiken willen graag direct vanuit het HIS de ketenzorg uitvoeren zonder bij Portavita te hoeven inloggen. Voor gebruikers van Zorgdomein is deze mogelijkheid inmiddels gerealiseerd. Huisartsen die nog geen Zorgdomein gebruiken kunnen de Portavita-link bij Zorgdomein gratis aanvragen.

Het verbeteren van de gezondheidszorg vereist een open en gezamenlijke aanpak.

Daarom is Portavita een actieve parcipant van diverse professionele organisaties.

Bio-Databank Commission University of Mainz - Participant

CIMI, Clinical Information Modeling Initiative - Supporting Vendor

EU FP7 projects AXLE - Participant

EU FP7 projects COMMODITY12 - Participant

HL7, Health Level Seven International - Participant

IHE, Integrating the Healthcare Enterprise - Participant

NEN Health IT Policy Committee - Participant

OIZ, Association of organisations for ICT in Healthcare - Voormalig vice-voorzitter