Eind januari 2014 ontving Portavita haar ISO certificering voor de ISO 13485:2003 norm.

Onlangs voerde DEKRA een eerste controleaudit uit. De auditor concludeerde dat Portavita opnieuw kon laten zien dat zij voldoet aan deze hoge internationale kwaliteitsnorm en daarmee haar certificering behoudt.

ISO 13485:2003 is een internationale norm die betrekking heeft op systemen voor kwaliteitsborging op het gebied van medische hulpmiddelen. Vooronderzoek leidde tot de conclusie dat de Antistollingsmodule van Portavita een Medisch Hulpmiddel is. ISO 13485:2003 heeft betrekking op het ontwerp, de ontwikkeling, productie, installatie en het onderhoud van medische hulpmiddelen.

Update 30 mei 2018:
Portavita is door DEKRA gecertificeerd conform ISO/IEC 27001, NEN7510.

Labels: