Health Management Platform 

PharmaPartners en Portavita intensiveren samenwerking

PharmaPartners en Portavita intensiveren samenwerking

Amsterdam, 22 maart 2017 – PharmaPartners en Portavita gaan de informatie-uitwisseling tussen het HIS en het KIS verder optimaliseren. Huisartspraktijken krijgen hierdoor in Medicom een nog beter overzicht van de patiënt. Daarnaast kunnen zij snel en eenvoudig indicatoren en rapportages voor NHG-accreditaties opleveren.

Het verder optimaliseren van de integratie van HIS en KIS is voor de huisartspraktijk van het grootste belang. PharmaPartners en Portavita werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de uitwisseling van gegevens tussen beide systemen. Zo komt op dit moment, op basis van de OZIS Ketenzorg standaard, al veel informatie vanuit het KIS direct in het HIS terecht, en vice versa.

In april wordt een volgende stap gezet: onderzoeken kunnen dan in Portavita worden vastgelegd volgens de SOEP-indeling. De gebruikers kunnen de onderzoeken daardoor overzichtelijker terugvinden in hun HIS. Tevens kunnen zij vanuit Medicom via een enkele klik (Single Sign-On) direct een scherm openen van een episode in Portavita.

Huisarts A. van Merkestein te Ochten en bestuurder Zorggroep Gelders Rivierenland: “Ik zeg altijd: wie de ICT heeft, heeft de toekomst! Maar samenwerking is hierin onmisbaar. Oftewel, als individuele huisarts vind ik het erg belangrijk dat Portavita en Medicom de uitwisseling optimaliseren, zodat ik bijvoorbeeld alleen nog maar via Medicom hoef in te loggen. Als bestuurder vind ik de intensivering/verbetering van de samenwerking tussen Portavita en Medicom zeer essentieel omdat in onze regio de meerderheid van de huisartsen werkt met beide systemen.”

Piet Hein Knoop, Innovatiemanager bij PharmaPartners: “Niet alleen nu, maar ook naar de toekomst toe, is er behoefte aan nog betere uitwisseling van informatie tussen het HIS en het KIS. De innovaties die binnen Medicom zijn gerealiseerd en de nieuwe architectuur waarop het Portavita systeem is gebouwd, vormen hiervoor een goede basis. Nieuwe zorgpaden, regionale samenwerking en andere toekomstige ontwikkelingen zullen daarmee nog meer ondersteuning krijgen”.

Edo Westerhuis, Directeur Product Ontwikkeling bij Portavita, vult aan: “In het kader van regionale samenwerking en populatiemanagement wordt het steeds belangrijker voor huisartsen en zorggroepen om de patiënten te ondersteunen bij hun contacten met andere zorgverleners in de regio. Samen gaan wij daarom, naast de uitwisseling met OZIS, werken aan een uitbreiding van gegevensuitwisseling. Hiermee komen er veel meer data vanuit Medicom beschikbaar in het regionale platform voor samenwerking van Portavita”.

“Deze gegevens zijn niet alleen beschikbaar in het platform voor samenwerking, maar ook in de uitgebreide data-analysetool waarover Portavita nu reeds beschikt. Deze tool biedt huisartsen onder andere de mogelijkheid om snel indicatoren en rapportages voor NHG-accreditaties op te leveren. Daarnaast kunnen ook andere kwaliteitsindicatoren en risicoprofielen snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden. Het nog beter uitwisselen van informatie draagt bij aan het totaalbeeld dat kan worden verkregen met behulp van het expertsysteem MedicomSmart van PharmaPartners en de data-analysetool van Portavita”.

PharmaPartners   Portavita

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?