Health Management Platform 

Portavita kondigt Health Management Platform aan

Portavita kondigt Health Management Platform aan

Amsterdam, 16 maart 2017 – Portavita, marktleider in software ter ondersteuning van samenwerking in de zorg, biedt een next-generation Health Management Platform aan dat persoonsgerichte zorg en samenwerking in de regio ondersteunt en populatiemanagement mogelijk maakt.

Het Portavita Health Management Platform geeft invulling aan de behoefte om vanuit de patiënt de zorg te organiseren, waardegedreven zorg te verlenen waar deze het verschil maakt, op tijd in te grijpen als het risico op complicaties te groot dreigt te worden en een einde te maken aan de versnippering van de zorg. Portavita heeft dit platform ontwikkeld vanuit zijn ervaring als leverancier van een Keten Informatie Systeem en op basis van de behoefte vanuit de zorg. Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe toepassingen die in de toekomst wenselijk zijn.

Het Portavita Health Management Platform bestaat uit:

  • Een Platform voor Samenwerking, geschikt voor meerdere betrokkenen die frequent informatie delen en met elkaar geïntegreerde zorg leveren. Het platform voorziet daarbij in de behoefte om snel in te spelen op regionale innovaties, nieuwe zorgpaden te ondersteunen en meer regionale zorgpartijen aan te kunnen sluiten. Het Platform voor Samenwerking is opgebouwd uit Disease Management Programma’s (o.a. Diabetes, Antistolling, CVRM en Astma/COPD) en Populatie Management Programma’s (bijvoorbeeld Ouderenzorg). Tevens biedt het de mogelijkheid om snel nieuwe Populatie Management Programma’s toe te voegen op basis van generieke functionaliteiten en resultaten van data-analyses.

  • Een Analyse omgeving, met de mogelijkheid om cohorten te analyseren en te selecteren, waarin vanuit meerdere bronnen gegevens van patiënten kunnen worden opgeslagen. De data komen uit het Portavita-systeem en bijvoorbeeld het HIS, ZIS, Lab etc. De data in de Business Intelligence (BI)-omgeving kunnen ook worden gebruikt in een geavanceerde researchomgeving. De Analyse omgeving levert standaard rapporten voor InEen en NHG-Accreditatie.

  • Een e-health omgeving voor de patiënt die het mogelijkheid maakt om inzicht te krijgen en ervaring te delen in het eigen behandeldossier, door gebruik te maken van onder andere een communicatiemodule. Daarnaast kunnen patiënten gebruik maken van apps en e-health toepassingen van derden.

Health Management Platform Edo Westerhuis, Directeur Productontwikkeling bij Portavita: ‘Met dit platform kunnen we de behoefte aan samenwerking in wijken en regio’s op flexibele wijze ondersteunen. Elke populatie kan in het platform op basis van beschikbare gegevens worden gedefinieerd en in behandeling worden genomen en/of gemonitord. Het biedt huisartsen de mogelijkheid efficiënter invulling te geven aan hun regiefunctie. Zorggroepen kunnen zich hiermee ontwikkelen van aanbieder van ketenzorg naar persoonsgerichte zorg.’

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?