Health Management Platform 

Antistollingspatiënten in Suriname beter behandeld dankzij e-health platform van Portavita

Antistollingspatiënten in Suriname beter behandeld dankzij e-health platform van Portavita

Antistolling monitoring- en behandelplatform zorgt voor minder complicaties en lagere zorgkosten.

Amsterdam, 16 juni 2016 - Portavita, marktleider in software ter ondersteuning van de behandeling van chronisch zieken, heeft recent haar digitale antistolling monitoring- en behandelplatform geïmplementeerd in Suriname. Trombosepatiënten in Suriname kunnen hierdoor aanzienlijk beter behandeld worden, wat leidt tot minder complicaties en lagere zorgkosten.

In Suriname ondergaan circa duizend patiënten een antistollingsbehandeling. Dit houdt in dat ze regelmatig hun bloedwaarden moeten laten controleren en op basis daarvan een nieuw doseerschema voor hun medicatie voorgeschreven krijgen. Voor vele duizenden mensen die ook een antistollingsbehandeling nodig hebben, was deze vorm van behandeling niet mogelijk vanwege de grote reisafstand tot het ziekenhuis, gebrek aan specialistische kennis of financiële middelen. Met als gevolg een sterk verhoogde kans op complicaties in de vorm van TIA’s, CVA’s en embolieën. Voor cardioloog Dr. G.P. Oehlers, werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, was dit aanleiding om op zoek te gaan naar een betere en efficiëntere ondersteuning van de antistollingsbehandeling. Na uitgebreide research kwam hij terecht bij het Nederlandse Portavita.

E-health oplossing

In Suriname wordt veelvuldig gebruik gemaakt van WiFi en vrijwel iedereen heeft een mobiele telefoon. Een belangrijk uitgangspunt voor Dr. Oehlers was dan ook, om een oplossing te vinden waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van het internet.

Nadat Dr. Oehlers zich uitgebreid op zowel medisch als procesmatig vlak had laten informeren, was het voor hem al snel duidelijk dat een antistollingsbehandelwijze zoals deze in Nederland wordt toegepast, voor een enorme verbetering zou zorgen in Suriname. Om dit te realiseren heeft dr. Oehlers recent een nieuwe organisatie in Suriname opgericht: Thrombose Dienst Suriname N.V. (TD-Sur). De antistollingsbehandeling van de trombosedienst in Suriname is gebaseerd op de decennialange ervaring en wereldwijd beste uitkomsten van de Nederlandse trombosebehandeling en wordt ondersteund door de Antistolling applicatie van Portavita.

Zelfmanagement

Het e-health platform van Portavita maakt gebruik van de nieuwste digitale technologie en is geschikt voor alle PC’s, tablets en smartphones. Artsen, medewerkers van de trombosedienst en de patiënten zelf hebben toegang tot (delen van) het systeem. Patiënten kunnen snel en eenvoudig de uitslag, het doseerschema en hun nieuwe afspraak bekijken via een speciaal ontwikkelde, beveiligde, portal: het Digitaal Logboek.

Minder complicaties dankzij betere monitoring

In het verleden werden de patiënten in Suriname standaard eenmaal per maand geprikt voor controle. Op basis van bewezen algoritmen geeft de Antistolling applicatie van Portavita niet alleen een doseerschema af, maar ook het advies wanneer de patiënt weer voor controle terug moeten komen. Het percentage patiënten dat binnen de behandelgrenzen valt (TTR: Percent Time in Therapeutic INR Range) - nu circa 45 tot 50% - stijgt hierdoor aanzienlijk. Ook bevordert dit de therapietrouw wat eveneens tot een verbetering van de TTR leidt.

Kostenbesparing

Omdat de antistollingsbehandeling in Suriname werd uitgevoerd door een specialist, was dit behoorlijk kostbaar. Dankzij het gebruik van Portavita Antistolling zijn goed opgeleide medewerkers van de trombosedienst nu in staat een groot deel van de werkzaamheden van de specialist over te nemen. Daarnaast vermindert de kans op complicaties enorm, waardoor de totale zorgkosten per patiënt fors afnemen.

Tijdsbesparing

Voor een goede trombosebehandeling moesten patiënten in Suriname op één dag driemaal naar het ziekenhuis. ‘s Ochtends naar het lab voor een bloedafname, later op de dag weer terug om de uitslag en dosering op te halen en vervolgens nog naar een andere locatie om een vervolgafspraak bij het lab te maken. Dankzij het gebruik van Portavita Antistolling hoeven patiënten uitsluitend nog naar het ziekenhuis om geprikt te worden. De uitslag, het doseerschema en de afspraak voor de volgende behandeling ontvangen zij via het Digitaal Logboek (de patiëntentoegang) van Portavita.

Betere kwaliteit van zorg

Dr. Oehlers licht toe: ‘De nieuwe werkwijze betekent het brengen van zorg naar de patiënt, verbetering en innovatie van de zorg, vermindering van de kosten voor de zorgverzekeraar en ontsluiting van afgelegen gebieden in het binnenland’.

De nieuwe wijze van trombosebehandeling is door Dr. Oehlers gepresenteerd aan de directeur van het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname. Deze kwam na de presentatie tot het oordeel: ‘Deze innovatieve behandelwijze is van duidelijk toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg van Suriname’.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?