Het Platform voor Samenwerking van Portavita is geïntegreerd in het PAZIO patiëntenportaal. Dankzij de integratie met Portavita kunnen cliënten met een chronische ziekte, die deelnemen aan het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM, thuis hun eigen dossier inzien en metingen invoeren. De resultaten worden door de praktijkverpleegkundige en/of arts gevolgd. Ondersteuning van Zelfmanagement bij chronisch zieken is een veelbelovende e-health toepassing. PAZIO is een onafhankelijk gezondheidsplatform en bundelt e-Health portalen en e-Health diensten van verschillende zorgaanbieders. Zorggebruikers loggen één keer in met DigiD en hebben toegang tot al hun zorgaanbieders en e-Health diensten. Uniek hierbij is het lijnoverstijgende karakter en de versterking van het gebruik.