Health Management Platform 

Meer regie voor de patiënt

Patiënt

Portavita is opgericht om de zorg te verbeteren met behulp van digitale oplossingen oftewel E-health. Voor Portavita is het belangrijk dat patiënten betrokken zijn bij hun behandeling. Als patiënt kunt u toegang krijgen tot het behandeldossier dat uw huisarts beheert. Ook andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen toegang krijgen tot uw behandeldossier, mits u daarvoor toestemming geeft. Lees meer over de e-health oplossingen van Portavita.

Lees meer over de MijnPortavita app van Portavita.

Het Health Management Platform van Portavita wordt gebruikt voor patiënten met diabetes, astma/COPD, CVRM, maar vooral voor patiënten die behandeld worden met antistollingsmedicatie. Er is een aparte module voor Ouderenzorg. Deze modules zijn in nauwe samenwerking met zorgverleners en ons consumentenpanel tot stand gekomen.

De toegang tot uw dossier noemen we het ‘Digitaal Logboek’. U heeft de mogelijkheid om via het Digitaal Logboek uw dossier te raadplegen, maar ook om zelf gegevens vast te leggen. Daarnaast kunt u berichten uitwisselen met uw zorgverleners. Meer dan 70.000 patiënten hebben via het Health Management Platform inzicht in hun eigen dossiers en voeren dagelijks zelfmanagement uit.

De belangrijkste mogelijkheden hebben wij voor u op een rijtje gezet:

Antistolling

Samen met uw zorgverleners heeft u de keuze uit verschillende opties voor uw antistollingsbehandeling:

 • u wordt thuis geprikt door een zorgverlener, in de arm of via een vingerprik
 • u gaat naar een priklocatie en wordt daar in de arm of in de vinger geprikt
 • u meet uzelf thuis met behulp van een apparaat
 • u doseert ook uzelf
 • u wordt niet geprikt door de trombosedienst, want u gebruikt NOAC-medicatie

Ook behandeling door de huisarts of in een zorginstelling zijn mogelijk.

Waar u ook voor kiest, in samenwerking met uw zorgverleners, u kunt altijd toegang krijgen tot het Digitaal Logboek. Neemt u hiervoor contact op met uw trombosedienst.

Diabetes, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg

U kunt thuis enkele vragenlijsten en diverse bepalingen invullen alsmede uw laboratoriumuitslagen inzien. Tevens kunt u onderzoeken inzien die door uw zorgverleners zijn ingevoerd.

 • Diabetesdagboek
  Zodra u uw glucosewaarden hebt ingevoerd, kunnen uw behandelaren deze inzien.

 • Astma/COPD
  Astma- en COPD-patiënten kunnen thuis de CCQ- of de ACQ-vragenlijst invullen.

 • Consultatie
  U kunt gebruik maken van consultatie, met behulp van een beveiligde berichtenmodule. Hiermee kunt u informatie uitwisselen met uw zorgverleners en u kunt ze hun vragen stellen. Deze berichten maken deel uit van uw dossier.

 • Individueel Zorgplan (IZP)
  Met steeds meer patiënten wordt een Individueel Zorgplan opgesteld. Dit betekent dat u samen met uw zorgverlener kijkt naar wat uw doelen zijn en hoe deze bereikt kunnen worden. Het resultaat wordt met u besproken en ook vastgelegd in het IZP. Ook het IZP is voor u inzichtelijk in het Portavita Digitaal Logboek.

Kwaliteit

De veiligheid van uw gegevens staat bij Portavita te allen tijde voorop. We waken continu over de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens die ons door zorgverleners en patiënten zijn toevertrouwd.

Portavita voldoet onder meer aan de volgende normen:

 • ISO27001 en NEN7510 voor informatiebeveiliging in de zorg.
 • ISO13485 kwaliteitsmanagement voor de ontwikkeling van medische hulpmiddelen.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?