Palliatieve zorg is gericht op patiënten in de laatste levensfase. Doel is om de levenskwaliteit en de waardigheid van deze patiënten te behouden, door het bieden van goede, afgestemde zorg in de vertrouwde huiselijke omgeving.

Om de bijzondere gecoördineerde verzorging die deze ernstig zieke patiënten nodig hebben te ondersteunen, heeft Portavita de module Palliatief ontwikkeld.

Deze oplossing is gebaseerd op het Portavita Platform voor Samenwerking. De module werd ontwikkeld samen met het palliatief-team van de regio Lahn Dill en onze partner T-Systems International GmbH en is in gebruik op de Duitse markt.

  • Alle zorgverleners en andere betrokkenen hebben vanaf elke locatie en op elk tijdstip inzicht in één integraal behandeldossier
  • Geen onnodig tijdverlies doordat de medische en beslissingsondersteunende informatie voor alle betrokkenen bij het behandelproces snel en compleet beschikbaar is
  • Onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen
  • Betere planning en coördinatie van organisatie- en medische processen
  • Kwaliteitsindicatoren zijn beschikbaar
  • Alle informatie kan geïntegreerd worden gearchiveerd

Wilt u meer weten over deze oplossing? Of wilt u weten hoe deze de basis kan vormen voor een soortgelijke toepassing in Nederland? Belt u ons dan op 020 – 82 00 500 of mail naar info@portavita.eu.