Ouderenzorg Tabs

Portavita heeft samen met bestaande klanten (kaderartsen Ouderenzorg, POH’s en ketenpartners) de Ouderenzorg module ontwikkeld, die zowel volledig geïntegreerd met de andere chronische zorgtrajecten als separaat kan worden ingezet.

Onderdeel van deze module is het Individueel Zorg Plan waarmee zorgverleners, de kwetsbare oudere en mantelzorgers de geconstateerde problemen, doelen en acties met elkaar kunnen afstemmen.

De Ouderenzorg module van Portavita ondersteunt de TraZAG-documentatie volledig en biedt tevens ondersteuning aan gebruikers van de EASY-care systematiek.

Net als alle andere Portavita modules ondersteunt de Ouderenzorg module de realtime samenwerking tussen ketenpartners. Dit betekent dat elke vraag of elk onderzoek dat is ingevuld, na bevestiging in het systeem direct door andere ketenpartners kan worden ingezien. De uitwisseling van informatie – in geval van Ouderenzorg bijvoorbeeld tussen de huisarts, de POH en de verpleegkundige – kan hierdoor soepel verlopen.

 

 • Alle modules binnen het Platform voor Samenwerking zijn met elkaar geïntegreerd ter ondersteuning van comorbiditeit.
 • In één oogopslag is er inzage in de meest relevante meetwaarden en medicatie voor de betreffende module
 • Ingevoerde onderzoeken zijn na autorisatie ‘realtime’ beschikbaar voor andere geautoriseerde zorgverleners
 • Patiënten toegang voor het inzien, opvoeren en delen van hun persoonlijke gezondheid informatie
 • managementrapportages geven inzage op patiënt, praktijk en regio niveau.
 • Alle ingevoerde data kan gebruikt worden ter ondersteuning van het financieel proces.
 • Per patiënt kan er één Individueel Zorgplan worden vastgelegd met daarin verschillende problemen en de gerelateerde acties, doelen en evaluaties.
 • Koppelingen met OZIS-ketenbericht voor het ondersteunen van synchronisatie met het HIS en het uitsluiten van dubbel registreren.
 • Alle betrokken zorgverleners (Huisartsen, POH’s, Diëtisten, fysiotherapeuten, internisten etc.) kunnen worden geautoriseerd om hun specifieke bijdrage aan ouderenzorg te verlenen. Hiertoe hebben zij direct toegang tot dat deel van het patiëntendossier waartoe zij gerechtigd zijn.

 

Alle patiënten kunnen toegang krijgen tot hun eigen patiënten dossier via het beveiligde Digitaal Logboek.

Als onderdeel van de Portavita Ouderenzorg module kunnen patiënten:

 • gebruik maken van e-consultatie om op een beveiligde wijze berichten uit te wisselen met hun zorgverleners
 • uitslagen bekijken van onderzoeken
 • terug lezen wat er besproken is tijdens consultaties

Uit een studie door het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, waardeerden patiënten het gebruik van het Digitaal Logboek gemiddeld met een 8.

Specifieke onderzoeken

 • GFI
 • Easy-care
 • Startdocument TraZAG
 • HDL Lawton, Brody
 • ADL Barthel index
 • GARS
 • Voeding MNA
 • Get up, go test
 • Elderly Mobility Scale
 • Medicatie gebruik
 • MMSE
 • Geriatric Depression
 • Clock drawing
 • DOS